Filologia Germańska KUL   

prowadzi współpracę

z następującymi szkołami:

 

 

 

 

 


Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku

I L.O. im. W. Broniewskiego w Świdniku

II L.O. im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku

III L.O. im. Unii Lubelskiej w Lublinie

VI L.O. im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

 

 

"Przedmiotem umowy jest budowanie relacji między edukacją na poziomie szkolnym i akademickim. [...] W ramach umowy szkoły zobowiązały się doinformowania swoich uczniów o ofercie dydaktycznej Instytutu Filologii Germańskiej, popularyzowania działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu w zakresie nauczania jęz. niem. oraz promowania działań służących zacieśnianiu i rozszerzaniu współpracy pomiędzy Instytutem a środowiskiem szkolnym, zaś Instytut zobowiązał się do systematycznego przekazywania szkołom informacji o swojej bieżącej ofercie naukowo-edukacyjnej oraz o przebiegu realizacji różnorodnych projektów patronackich, informowania szkół o imprezach kulturalno-naukowych, w których mogą brać udział zainteresowani uczniowie oraz nauczyciele jak również zapraszania przedstawicieli szkół na imprezy kulturalno-naukowe Instytutu." 

(z tekstu umów podpisanych w grudniu 2009

 

W ramach realizacji tych umów pracownicy Filologii Germańskiej odbywają regularne spotkania z przedstawicielami szkół partnerskich, opracowując coroczne plany konkretnych działań i podejmując ich realizację jak również aktywnie uczestniczą udział w imprezach promujących język niemiecki i kulturę krajów niemieckojęzycznych, organizowanych przez nauczycieli i uczniów (m.in. 23.03. 2010 w szkołach w Świdniku odbyła się uroczysta inauguracja współpracy). Chętni uczniowie mają ponadto możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki Instytutu oraz wzięcia udziału w wybranych zajęciach, prowadzonych na kierunku Filologia Germańska.

 

Na Filologii Germańskiej zorganizowano do tej pory następujące imprezy:

  • 26. 01. 2010: spotkanie noworoczne (jasełka w wykonaniu studentów 2-go roku oraz wspólne kolędowanie);
  • 28. 04. 2010: lekcja otwarta (prezentacja multimedialna) na temat krajów niemieckojęzycznych ;
  • 25. 03.2011: Warsztaty Translatorskie, podczas których uczestnicy mieli m.in. możliwość wysłuchania wykładów prof. M. Góreckiej i dr M. Pudło na temat specyfiki tłumaczeń literackich i użytkowych, a także odniesienia się do własnych prób translatorskich, warsztaty połączone zostały bowiem z finałami dwóch konkursów: pierwszy konkurs dotyczył wykonania plakatu pod hasłem “Dlaczego warto poznać kraje niemieckojęzyczne?”, w drugim zaś uczniowie podjęli próbę przetłumaczenia tekstu V. Auburtina Die Blumensprache. Oba konkursy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, wszystkie nadesłane prace reprezentowały wysoki poziom, z tym większą przyjemnością laureatom zostały wręczone dyplomy i nagrody.
  • 16.03.2012 Międzyszkolny Przegląd Prezentacji Multimedialnych pt.: Nobliści z krajów niemieckiego obszaru językowego.
  • 15.03.2013: II Międzyszkolny Przegląd Prezentacji Multimedialnych pt.: Pokaż swoje miasto znajomym z Niemiec
  • Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół "An der KUL ist Deutsch cool!" - edycja 2013/14, 2014/15, 2015/16
 
 

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 15:46 - Sylwia Mitko