Współpracownicy Filologii Polskiej i Edytorstwa

dr Agnieszka Bielak

Katedra Teorii i Antropologii Literatury

KUL, Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną

dr hab. Piotr Chlebowski

Katedra Teorii i Antropologii Literatury

KUL, Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida

dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL

Instytut Filologii Polskiej

KUL, WNH, historia

dr Tomasz Garbol

Katedra Teorii i Antropologii Literatury

KUL, Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną

red. Ewa Hadrian

Katedra Krytyki Literackiej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

mgr Maria Łaszkiewicz

Katedra Języka Polskiego

KUL, Szkoła Jezyka i Kultury Polskiej

prof. dr hab. Leszek Mądzik

Katedra Dramatu i Teatru

Scena Plastyczna KUL

dr Maciej Nowak

Katedra Teorii i Antropologii Literatury

KUL, Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną

mgr Paweł Panas

Katedra Teorii i Antropologii Literatury

KUL, Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną

dr hab. Paweł Próchniak, prof. AP

Katedra Literatury Modernizmu

AP Kraków

red. Józef Szopiński

Katedra Krytyki Literackiej

Polskie Radio Lublin

dr hab. Henryk Wąsowicz, prof. KUL

Katedra Tekstologii i Edytorstwa

KUL, NNH, historia

dr hab. Ryszard Zajączkowski

Katedra Teorii i Antropologii Literatury

KUL, Wydział Filozofii, kulturoznawstwo

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 17:44 - Magdalena Żmudziak