Międzynarodowa Konferencja

 

Współczesne polskie dziedzictwo kulturowe
na Kresach północno-wschodnich

 

Pojęcie Kresów mocno zakorzenione jest w kulturze polskiej. Ma ono znaczenie nie tylko przestrzenne, lecz także czasowe – jako kres istnienia naszej narodowej tożsamości na ziemiach, które znalazły się poza granicami Polski. Pod wpływem depolonizacyjnej polityki zaborców oraz oddziaływania zamieszkałych tam narodowości kultura polska stopniowo traciła tam swoją pozycję i siłę, choć nigdy nie została wykorzeniona, a niekiedy mocno wrosła w lokalne tradycje, obyczaje i wzorce. Dziedzictwo ziem północno-wschodnich II Rzeczpospolitej weszło też na trwale do polskiej świadomości narodowej uzyskując wieki potencjał sentymentalny i mitologiczny, a mieszanina kultur i religii uczyniła z tych ziem tereny unikatowe w skali całej Europy.

 

Celem konferencji jest wydobycie ważnych dla współczesności polskich wątków kulturowych związanych z tym obszarem. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin, w tym zwłaszcza literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, politologów, filmoznawców, socjologów, religioznawców… Refleksją chcielibyśmy objąć m.in. następujące obszary badawcze w odniesieniu do wspomnianych ziem:

  • obraz Kresów w dziełach twórców niepodległej Polski
  • postaci oraz instytucje zasłużone dla utrwalania kultury polskiej
  • inicjatywy naukowe i edukacyjne promujące polskie dziedzictwo kresowe
  • relacje narodowościowe i obecna sytuacja polskiej mniejszości narodowej

 

Dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 3-8 września 2018 r.

 

Program

  1. Dzień 1, poniedziałek 3.09: godz. 7.00 Lublin – Brześć (zwiedzanie miasta z przewodnikiem, zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja).
  2. Dzień 2, wtorek 4.09: konferencja w Brześciu, trzy posiłki w hotelu.
  3. Dzień 3, środa 5.09: cd. konferencji, wyjazd na Górę Krzyży i do Białowieży, uroczysta obiadokolacja.
  4. Dzień 4, czwartek 6.09: przejazd do Grodna, zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m.in. Stary i Nowy Zamek, Muzeum Elizy Orzeszkowej), obiadokolacja.
  5. Dzień 5, piątek 7.09: zwiedzanie Grodna, czas wolny, obiadokolacja.
  6. Dzień 6, sobota 8.09: przejazd do Tykocina i zwiedzanie zamku, obiad, przyjazd do Lublina ok. 20.00.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2018, godz. 19:50 - Andrzej Zykubek