W CELU REALIZOWANIA ZADAŃ STATUTOWYCH WSPÓLPRACUJEMY,

KORZYSTAMY ZE WSPARCIA I POMOCY:

 

  1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  2. Biura Wspólpracy z Zagranicą
  3. Uczelnianego Samorządu Studentów
  4. innych Kół Naukowych
  5. wielu Pracowników i Studentów naszej Alma Mater 

 

WSZYSTKIM JESTEŚMY BARDZO WDZIĘCZNI!!!

 

谢谢

 

 

Autor: Agata Grabowska
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2009, godz. 00:37 - Agata Grabowska-Bacza