MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE, PUBLIKACJE:

 • dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL

- efektem wieloletniej współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem jest projekt translatorski w postaci polskiego wydania książki niemieckiego socjologa Gerharda Wagnera pt. Paulina na plaży. Wprowadzenie do socjologii, tłum. G. Adamczyk, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2018.

 • dr Alina Betlej

- pełniła funkcję koordynatora merytorycznego ds. współpracy ponadnarodowej w projekcie PWP Badania, Innowacje, Rozwój, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w latach 2013-2014.

 • ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

- uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym (13 krajów), Die religiöse Tiefengrammatik des Sozialen (K. Gabriel, H.-R. Reuter et al., red., Religion und Wohlfahrtstaatlichkeit in Europa. Konstellationen – Kulturen - Konflikte, Tübingen 2013).

- kieruje projektem „Employment Bridge to the future” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, realizowanym w partnerstwie z Fundacją POMOST,  Miastem Zabrze,  łotewskim „Saint Luke's Support Association” i niemieckim „Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe”.

 • dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL

- Efektami współpracy K. Motyki z uczonymi z Wielkiej Brytanii, Włoch i USA są m. in. jego artykuły: Law and Sociology. The Petrażyckian Perspective, w: Law and Sociology (Current Legal Issues, vol. VIII), red. M. Freeman, Oxford: Oxford University Press 2006, s.19-40 i Petrażycki and Adam Podgórecki: On the Reception of the Psychological Theory of  Law in Poland under Communism, w: E. Fittipaldi, J. Trevino (eds.), The Living Legacy of Leon Petrażycki: Contributions to the Social Sciences, Routledge 2018 (w druku).

 • dr Urszula Soler

- uczestniczyła w międzynarodowym projekcie FOODSAVING: social innovation applied to food surfeits recovery, Integrated project for the experimentation of initiatives that promote and boost human capital in research with direct benefits for Lombardy, Action 3, Step 2, Lombardy Region and Cariplo Foundation, realizowany w latach 2014 – 2015 przez konsorcjum trzech kluczowych uniwersytetów mediolańskich: Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano i Università commerciale Luigi Bocconi.

- pełniła funkcję konsultanta merytorycznego w projekcie PWP Badania, Innowacje, Rozwój, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, realizowanym w Lublinie i Bergamo w latach 2012 – 2013. 

- brała udział w interdyscyplinarnym projekcie badawczym L’Italia generativa, finansowanym przez Fundację Luigi Sturzo, a realizowanym przez Università Cattolica del Sacro Cuore i Istituto Luigi Sturzo z Rzymu w latach 2010 – 2012. 

 • dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL

- od 2016 r. bierze udział w projekcie "Global Recession in Christian Marriage", realizowanym przez University of Texas i Austin Institute for the Study of Family &Culture; wraz z ks. dr T. Adamczykiem

 

 

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH GREMIACH:

 • dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL jest koordynatorem sieci naukowej Ethics and Politics in the European Context (w ramach Central European Exchange Program for University Studies), zrzeszający 15 uczelni Europy Centralnej.
 • ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL uczestniczy w pracach międzynarodowej grupy roboczej Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik w Berlinie. Jest członkiem Association for Social Ethics in Central Europe w Wiedniu (członek zarządu od 2015) oraz Rady Naukowej Ordo Socialis w Kolonii.
 • ks. dr Maciej Hułas należy do "Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa" w Wiedniu, uczestniczy też w pracach grupy roboczej “Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik” w Berlinie.
 • dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL w ramach The American Council of Learned Societies' East European Constitutionalism Project był jednym z trzech współzałożycieli i współkierownikiem Podyplomowego Studium Konsty­tucjonalizmu UMCS (1995-2000). Był także członkiem z ramienia Polski Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (2007-2012).
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Social Sciences Bulletin,Daugavpils University (Łotwa). Jest także członkiem Rady Profesorów na Łotwie i International Academy of Social-Economic Sience w Tbilisi. Otrzymał tytuły honorowe: doktora honoris causa na Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa), doktora honoris causa na Uniwersytecie Ivane Javakhishvili w Tibilisi (Gruzja), tytuł Honorowego Profesora Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Chersoniu (Ukraina) oraz Honorowego Członka Mołdawskiego Towarzystwa Socjologicznego i Demograficznego.    

 • dr Urszula Soler bierze udział od roku 2011 w sieci badawczej ECREA European Communication Research and Education Association (http://www.ecrea.eu). Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Sicurezza, Terrorismo e Società (Security, Terrorism and Society).

 

STAŻE NAUKOWE:

 • New York University, USA (ks. dr Tomasz Adamczyk, rok. akad. 2017/2018 oraz 2018/2019)
 • Oxford University, Wlk. Brytania (ks. dr Marek Wódka, rok akad. 2018/2019)
 • Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy (dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL, wrzesień-październik 2015)
 • George Washington University, USA (dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL, lipiec-październik 2015)
 • Department of Social Work and Sociology, Lithuanian University of Educational Sciences, Litwa (dr Małgorzata Szyszka, 21.09-20.10.2015)
 • Center for Social Ontology, University of Warwick, Wlk. Brytania (dr hab. Arkadiusz Jabłoński, sierpień-wrzesień 2015)
 • Ludwig-Maximilians-Universität München, Niemcy (ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, 2 mies. 2015)
 • Social Research Centre of Institute of Humanities, University of Daugavpils, Łotwa (dr Alina Betlej, lipiec-październik 2014 oraz sierpień-wrzesień 2015)
 • The University of Sydney, Australia (ks. dr Maciej Hułas, 2015)
 • Ludwig-Maximilians-Universität München, Niemcy (ks. dr Marek Wódka, 6 mies., 2015)
 • Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy (dr Katarzyna Lenart-Kłoś, 6 mies., 2014)
 • Institute for Public Knowledge NYU, USA (ks. dr Maciej Hułas, 2010)
 • Università Cattolica del Sacro Cuore, Włochy (dr Urszula Soler, stypendia naukowe: 01.09.2008–17.02.2009 oraz lipiec-wrzesień 2012; stypendia dydaktyczne Erasmus+ w 2013, 2016, 2017 i 2018)
 • Forschungsinstitut für Philosophie Hannover, Niemcy (dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL, czerwiec 2008)

 

STYPENDIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE:

 • University of Massachussetts, Boston, USA (dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL, kwiecień 2018)
 • Universität Wien, Austria (dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL, 13-20.10.2016)
 • University of Massachusetts Boston, USA (dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL, 7-25.09.2016)
 • University College Cork (Projekt: “Parliaments and civil society in Technology Assessment”), Irlandia (dr Alina Betlej oraz dr Urszula Soler, czerwiec 2014)
 • Università Cattolica del Sacro Cuore - stypendia naukowe i udział w zespole badawcznym przy projekcie pt. “L’Italia generativa” (dr Urszula Soler, styczeń-czerwiec 2010 oraz styczeń-czerwiec 2011)
 • Forschungsinstitut für Philosophie Hannover, Niemcy (dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL, luty-sierpień 2005)

 

 

Autor: Janina Zabielska
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2018, godz. 03:41 - Tomasz Peciakowski