Dr Grzegorz Wiącek

Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych. Stypendysta Polish-British Young Scientists Programme (KBN, British Council). Współpracownik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie. Autor książki Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym (Lublin: TN KUL 2008) oraz artykułów i referatów na temat kształcenia integracyjnego dzieci z niepełnosprawnością oraz osób głuchoniewidomych. Zainteresowania naukowe – edukacja osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem systemu nauczania kierowanego oraz kształcenia integracyjnego), problematyka niepełnosprawności sprzężonych, metody statystyczne w badaniach psychologicznych. 

W Katedrze Psychologii Rehabilitacji pracował w latach 2005-2019 (adiunktura w latach 2010-2018). 

 

 

 

Dr Katarzyna Rutkowska 

 

Psycholog, pedagog, animator i menedżer kultury - absolwentka UMCS Lublin. Ukończyła również podyplomowe studia psychologii sportu (AWF Warszawa), studia „menedżer promocji nauki” (WSEI Lublin, OIC Poland), a także 4-letni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ. W kręgu jej zainteresowań teoretycznych i praktycznych jest psychoterapia i psychologia sportu. Łączy wiedzę z tych obszarów prowadząc także różne szkolenia. Jest autorką i współautorką około 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych i szkoleniach zawodowych. Od kilkunastu lat współpracuje z ośrodkami akademickimi prowadząc zajęcia dydaktyczne i badania naukowe. W kręgu jej zainteresowań naukowych jest przede wszystkim szeroko rozumiane zdrowie i rozwój człowieka. Od 2018 roku jest pracownikiem Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL.

W Katedrze Psychologii Rehabilitacji pracowała w roku akademickim 2018-2019. 

Autor: Katarzyna Mariańczyk
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019, godz. 13:03 - Katarzyna Mariańczyk