Niżej znajdują się wstępne listy rankingowe stypendium projakościowego. Zgodnie z par. 3. ust. 9. Komisje kwalifikacyjne przygotowują wstępne listy rankingowe, które podlegają weryfikacji w terminie 5 dni od ogłoszenia na stronie internetowej właściwego wydziału oraz na tablicy ogłoszeń. Po tym terminie zostaną przygotowane ostateczne listy rankingowe.

Wstępne listy rankingowe stypendium projakościowego WNS

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019, godz. 12:38 - Maria Mazurek-Olszowa