Prosimy o zapoznanie się ze wstępnymi listami rankingowymi zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020.
Zgodnie z & 3 ust. 9 Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL, wstępne listy rankingowe podlegają weryfikacji w terminie 5 dni od ogłoszenia na stronie internetowej.

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

 

 

 

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2020, godz. 13:28 - Adam Jankowski