Na podstawie § 47 ust. 3 Statutu KUL przedstawicielami nauczycieli akademickich nieposiadającymi tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego do  Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie wybrani zostali: Pan dr Mirosław Rewera i Pan dr Dominik Tyrawa, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Autor: Joanna Dyrda-Muskus
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2014, godz. 15:15 - Joanna Dyrda-Muskus