Szanowni Państwo,

W dniu wyborów, od godz. 9.30 do zakończenia zdalnego posiedzenia zgromadzenia wydziałowego, w razie wystąpienia trudności technicznych w dołączeniu do posiedzenia lub oddaniu głosu za pomocą anonimowej ankiety online, zapewniamy członkom zgromadzenia pomoc telefoniczną.


Pomocą będą Państwu służyć:


p. Ewa Krawczak — Instytut Historii — tel. 81 445 40 27
p. Natalia Turkiewicz — Instytut Językoznawstwa — tel. 81 445 44 46

p. Piotr Tokarski — Instytut Literaturoznawstwa — tel. 81 445 43 10

p. Urszula Jankiewicz-Dzierżak — Instytut Nauk o Sztuce — tel. 81 445 39 81
p. Katarzyna Socha — Biuro Dziekana — tel. 81 445 41 56‬

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2020, godz. 22:50 - Joanna Wiatr