Przedstawiamy zasady przeprowadzenia wyborów Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Wybory zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platformy LimeSurvey. Głosowanie zostanie poprzedzone instrukcyjnym spotkaniem na Platformie MS Teams w ramach zespołu Zgromadzenie Wydziałowe, które odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. o godz. 12.00.

 

 

Zasady przeprowadzenia wyborów Dziekana WPPKiA

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2020, godz. 13:36 - Adam Jankowski