2017

- Dzieła zebrane" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, tom 6: Opowiadania wszystkie, Vol. 2, Kraków 2017 [faktycznie: 2018], Wydawnictwo Literackie, s. 694.

 

- Wybór i układ tekstów: Zdzisław, Kudelski

- Opracowanie: Grażyna Bastek, Sylwia Błażejczyk, Zdzisław Kudelski i in.

- G. Herling-Grudziński, Wędrowiec cmentarny, oprac. Z. Kudelski, s. 481-501 [tekst], s. 595-598 [przypisy].

- Z. Kudelski, Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa. A. Opowiadania wszystkie, vol. 1,  s. 602-622.

- Z. Kudelski, Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa. B. Opowiadania wszystkie, vol. 2, s. 622-645.

 

- "Dzieła zebrane" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 10: Eseje, Kraków 2016 [faktycznie: 2017], Wydawnictwo Literackie, s. 876.

 

- Wybór i układ tekstów Z. Kudelski

- Opracowali: Sylwia Błażejczyk, Włodzimierz Bolecki, Zdzisław Kudelski  i in.

- Z. Kudelski, Bibliografia, s. 727-759.

 

- "Dzieła zebrane" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 7: Dziennik pisany nocą, vol. 1, Kraków 2017 [faktycznie: 2018], Wydawnictwo Literackie, s. 739.

 

- Opracowali: Sylwia Błażejczyk-Mucha i in.

- Z. Kudelski, Bibliografia, s. 677-691.

- Z. Kudelski, Dziennik pisany nocą 1971-1981. Zapisy pominięte lub skrócone w wydaniach książkowych, s. 697-703.

 

- Rozmaitości emigracyjne. Literatura i sztuka, pod red. Doroty Kudelskiej i Zdzisława Kudelskiego, Lublin 2017 [faktycznie: 2018], Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 375, seria: Artyści i pisarze poza krajem 1. 

 

- D. Kudelska, Z. Kudelski - wstęp – s. 7-8.

- Z. Kudelski, Kilka uwag o współpracy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Jerzego Giedroycia w latach 1946-1996, tamże, s. 23-54.

- „Moje życie było przecież polskie jak najbardziej…” Z Józefem Czapskim rozmawia Zdzisław Kudelski, tamże, s. 267-272.

 

- Dzieło Czapskiego jest przesłonięte przez legendę... Z Adamem Zagajewskim rozmawia Zdzisław Kudelski, tamże,  s. 273-288.

2016

- Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 5: Opowiadania wszystkie, vol. 1, Kraków 2016, Wydawnictwo Literackie, s. 496.

 

Wybór i układ tekstów  – Z. Kudelski

Opracowanie – Grażyna Bastek i in. [m.in. Zdzisław Kudelski]

Bibliografia – Z. Kudelski, s. 435.

 

- Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 10: Eseje, Kraków 2016, Wydawnictwo Literackie, s. 876.

 

Układ książki – Z. Kudelski

Opracowanie – Sylwia Błażejczyk i in. [m.in. Zdzisław Kudelski]

Bibliografia – Z. Kudelski, uzupełnienia M. Herling, s.    727-759.

 

- Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling-Grudziński, Listy o Pasternaku (1957–1959), opracowanie [korespondencji] Z. Kudelski [w:] Kultura - Rosja, oprac. Piotr Mitzner, tom 1: „Literatura rosyjska w kręgu „Kultury”, Paryż-Kraków 2016, s. 210-222.

 

- Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling-Grudziński, Trzeba „organizować awanturę”

w obronie Siniawskiego i Daniela, opracowanie [korespondencji] Z. Kudelski [w:] Kultura - Rosja, oprac. Piotr Mitzner, tom 1:„Literatura rosyjska w kręgu „Kultury”, Paryż-Kraków 2016, s. 222-245.

 

- Kilka uwag o "wątku rosyjskim" w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [w:] Literatura rosyjska w kręgu "Kultury". W poszukiwaniu zatraconej solidarności, pod red. Piotra Mitznera, tom 1, Paryż-Kraków 2016, Instytut Literacki Kultura-Instytut Książki, s. 203-209.

 

- Dzieła zebrane" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, tom 5: Opowiadania wszystkie, Vol. 1, Kraków 2016 [faktycznie: 2017], Wydawnictwo Literackie, s. 496.

 

Wybór i układ tekstów: Zdzisław, Kudelski

Opracowanie: Grazyna Bastek, Sylwia Błażejczyk, Zdzisław Kudelski i in.

Bibliografia: Z. Kudelski [s. 435].

2015

- Biografia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - publikacja internetowa [grudzień 2015] rozdziału z książki recenzowanej: Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość - recepcja - biografia, Lublin 1998, TN KUL, s. 30 [http://static.kulturaparyska.com/attachments/13/ea/47fddb1bacb5007dd51e5c7516886f94df3e4e3e.pdf [dostęp: 4.04.2019]

 

- Józef Czapski, Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling-Grudziński i włoskie początki ‘Kultury’ w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym: Czytając Czapskiego, pod red. Agaty Janiak i Dobrawy Lisak-Gębali, wstęp Doroty Heck, Kraków 2015, Księgarnia Akademicka, s. 11-20.

 

- La collaborazione di Gustaw Herling-Grudziński con Jerzy Giedroyc e "Kultura" (Sullo Sfondo Italiano) [w:] Dall' "Europa Illegale" all Europa Unita. Gustaw Herling-Grudziński: L'Uomo, lo scrittore, l'opera. Atti del convegno, Roma-Napoli, 1-2 dicembre 2014, redaktorzy: Marta Herling; Luigi Marinelli, Roma 2015, Accademia Polacca delle Scienze, s. 55-82, Seria: Conferenze 132.

 

- "Nie zmarnowałem czasu, choć w kraju prawie nie istnieję..." Rozmowa z Wojciechem Skalmowskim. Rozmawiał Zdzisław Kudelski, "Kresy" [Lublin] 1993, nr 16, s. 193-207 - przedruk internetowy w 2015 roku: http://kulturaparyska.com/pl/ludzie/pokaz/s/wojciech_skalmowski/pisza_o/pisza-o-wojciechu-skalmowskim [dostęp: 4. 04. 2019]

2014

- Józef Czapski, Jerzy Giedroyć, Gustaw Herling-Grudziński e gli inizi italiani di „Kultura”, traduzione di Lorenzo Costantino [w:]  Ricordare il 2˚ Corpo d’Armata polacco in Italia (1943-1946). Inter arma non silent Musae.  Atti del Convegno del 23-24 aprile 2013 promosso dall’Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma e della Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska, a cura di Paolo Morawski, Roma 2014, Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska, p. 95-104, seria: POLONICA WŁOSKIE – POLONICA IN ITALIA, vol. XI.

2013

- Gustaw Herling-Grudziński i "Kultura" paryska (1947-1996). Fakty - historia – świadectwa, Lublin 2013, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 375, seria: Literatura Współczesna - Pisarze i Problemy 16.

 

- Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, pod red. Włodzimierza Boleckiego, tom 3: Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1957-1998. Felietony i komentarze z Radia Wolna Europa 1955-1967, opracowali Justyna Błażejowska i in., Kraków 2013, Wydawnictwo Literackie, s. 1309.

 

Zebrali: Zdzisław Kudelski [Recenzje... s. 5-573]; Violetta Wejs-Milewska [Felietony..., s. 575-889];

Układ tekstów: Zdzisław Kudelski, Paulina Sieniuć, Agnieszka Urbanowska.

Z. Kudelski, Bibliografia podmiotowa i nota bibliograficzna, s. s. 1244-1261.

2012

- Dzieła na wydaniu, „Znak” 2012, nr  10, s. 94-103.  [Odpowiedź na ankietę o stanie edytorstwa w Polsce, zamieszczona obok wypowiedzi Łukasza Garbala, Marii Prussak, Piotra Kłoczowskiego, Grażyny Borkowskiej, Józefa Ferta i  Józefa Święcha].

2011

- „Sdjełajtie wsjo, czto w waszich siłach, cztoby izdat’ Pasternaka”. Iz pierepiski Gustawa Gerlinga-Grudzinskogo i Jeżi Giedrojca,  publikacja Zdisława Kudel’skogo  „Nowaja Polsza” 2011, nr 9 (133), s. 8-18.

 

- Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyc, Listy o Pasternaku, podał do druku i oprac. Z. Kudelski, „Zeszyty Literackie” 2011, nr 116, s. 159-173.

 

- Było to wydarzenie ciekawe i absurdalne [w:] Miłosz w Lublinie, „Scriptores” 2011, nr 41, s. 99-106.

 

- Powrót Miłosza do kraju [w:] Miłosz – Czechowicz. Lektury paralelne, pod red.  Andrzeja Tyszczyka, Urszuli Wieczorek, Aleksandry Zińczuk, Lublin 2011,  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Filologii Polskiej KUL, s. 163-168.

[wersja internetowa: http://www.biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=40940&dirds=1&tab]

2010

- G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 2: Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947-1956, zebrał Zdzisław Kudelski, układ tekstów Paulina Sieniuć, opracowali Joanna Bielska-Krawczyk i in., Bibliografia Z. Kudelski, P. Sieniuć, Kraków 2010, Wydawnictwo Literackie, s. 666.

 

 [Z. Kudelski, Bibliografia podmiotowa i nota bibliograficzna, uzupełniła P. Sieniuć, tamże, s. 632-644].

2009

- Portret wielokrotny:  Jerzy Giedroyc – Gustaw Herling-Grudziński [w:] Jerzy Giedroyc: kultura – polityka – wiek XX. Debaty i rozprawy, redakcja Andrzej Mencwel, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Leszek Szaruga, Zuzanna Grębecka, Warszawa 2009, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 245-257.

 

- G. Herling-Grudziński,  Dzieła zebrane, wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 1: Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935-1946, zebrał Zdzisław Kudelski, opracowali Włodzimierz Bolecki, Justyna Chłap-Nowakowa, Adam Fitas, Maciej Urbanowski, Mirosław Wójcik, Bibliografia podmiotowa i nota bibliograficzna Z. Kudelski, Paulina Sieniuć, Kraków 2009, Wydawnictwo Literackie, s. 752.

 

[Z. Kudelski, Paulina Sieniuć, Bibliografia podmiotowa i nota bibliograficzna, tamże,  s. 704-718].

2008

- Literatura emigracyjna w szkole,  pod red. Z. Kudelskiego i Sławomira Żurka,  Lublin 2008, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  s. 233;  seria: Studia z polonistycznej teorii kształcenia 1.

 

- Gustaw Herling-Grudziński w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia, opracował Z. Kudelski,  Warszawa 2008,  Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie,  s. 128; seria:  Konstelacja Kultury. Bibliografie pisarzy w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. T. 6.

 

[Wprowadzenie, tamże,  s. IX-XXXII].

2006

- G. Herling-Grudziński,  Wędrowiec cmentarny,  redakcja, opracowanie tekstu i posłowie Z. Kudelski, Kraków 2006, Wydawnictwo Literackie, s. 68

 

[Opowiadanie odnalezione w rękopisie w archiwum pisarza w Neapolu i dotąd niepublikowane. Posłowie, s. 65-69].

2004

- Andrzej Ciołkosz (1929-1952). Szkic do portretu [w:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej, t. II, pod red. Barbary Czarneckiej i Janusza Kryszaka, Toruń 2004, Wyd. Adam Marszałek, s. 169-179.

 

- Judéité dans l’œuvre de Gustaw Herling-Grudziński, “Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais”, [Varsovie-Paris] 2004, no. 3: En hommage à Gustaw Herling-Grudziński, Le Centre de Civilization Polonaise de l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV),  s.105-110.

 

- Biographie de Gustaw Herling-Grudziński, trad. par Barbara Vassal, tamże, s. 132-136.

 

- Bibliographie de l’œuvre de Gustaw Herling-Grudziński, trad. par Barbara Vassal, tamże, s. 137-148.

2003

- Historia zestrzelonego w locie, “Rzecz o książkach” [dodatek do dziennika “Rzeczpospolita”], 2003, nr 27:1 II .

 

[Recenzja książki Ewy Bieńkowskiej, Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 2002, “Zeszyty Literackie”].

 

- G. Herling-Grudziński – wątek żydowski. W kręgu biografii i twórczości, „Rzecz o książkach”[dodatek do dziennika „Rzeczpospolita”], 2003, nr 7 (44): 5-6 VII, s. D6.

2002

- G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane. Seria II, pod redakcją Z. Kudelskiego, t. 12:  Biała noc miłości. Opowiadania, opracowanie, nota o autorze i nota bibliograficzna Z. Kudelski, Warszawa 2002, s. 418.

 

[Nota bibliograficzna, s. 409; Nota o autorze, s. 413-416].

 

- Chłopiec z Kielecczyzny. Wspomnienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, nagrał i opracował Z. Kudelski, "Rzeczpospolita" 2002, nr174 (6251): 27-28 VII [dodatek "Plus Minus"], s. A7. Przedruk: http://www.polish-jewish-heritage.org/pol/Chlopiec_z_Kielecczyzny.htm, [14.03.2011]

 

- Między "Villa Tritone" a Neapolem. Ze wspomnień Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, nagrał i opracwał  Z. Kudelski,  "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 30 (2768), s. 8.

 

- Warszawa, Lwów i Grodno (1937-1940). Ze wspomnień Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, nagrał i opracował Z. Kudelski, "Kresy" 2002, nr 50, s. 184-195.

 

- "Cieszyłem się Warszawą, która była wtedy uroczym miastem". Ze wspomnień Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, nagrał i opracował Z. Kudelski, "Dziennik Polski" [Londyn] 2002, nr 260: 30 X, s. 4-5; nr 284: 27 XI, s. 4.

 

- G. Herling-Grudziński, Wspomnienia, nagrał i opracował Z. Kudelski, "Zwoje" ("The Scrolls". Internetowy Periodyk Kulturalny), 2002, nr 32, s. 1-14 [http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje32/text11p.htm, 14.03.2011]

2001

- G. Herling-Grudziński, Pisma wybrane, t. 1-3, Warszawa 2001, SW "Czytelnik", s. 471+533+431 [tekst na podst. Pism zebranych pod red. Z. Kudelskiego].

 

- G. Herling-Grudziński, Pisma wybrane, t. 1: Opowiadania, wyboru dokonał Z. Kudelski, przedmową opatrzył Tomasz Burek, tamże.

 

- Na tropach Transcendencji. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim [w:] Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, red. Piotr Nowaczyński, Lublin 2001, RW KUL, s. 195-210.

2000

- Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, pod red. Krzysztofa Dybciaka i Z. Kudelskiego, t. 1, Lublin 2000, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 566.

 

[Z. Kudelski współredagował także z K. Dybciakiem dział: Publicystyka i ruch wydawniczy oraz z red. Jadwigą Kaliszuk sporządził indeks nazwisk].

 

- G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane. Seria II, pod red. Z. Kudelskiego, t. 11: Dziennik pisany nocą 1997-1999, opracowanie, nota o autorze i nota bibliograficzna Z. Kudelski, Warszawa 2000, s. 398. 

 

[Nota bibliograficzna, s. 381; Nota o autorze, s. 382-384].

1999

- Z. Kudelski, Poznamka polskeho vydatele [w:] G. Herling-Grudziński, Hodina stinu, prelożila Helena Stachova, Praha 1999, wyd. Torst, s. 337-341.

 

- G. Herling-Grudziński, Opowiadania zebrane, zebrał i opracował Z. Kudelski, ilustracje Jana Lebensteina, Warszawa 1999, SW "Czytelnik", t. 1, s. 489; t. 2, s. 496.

 

 [Wydanie wszystkich opowiadań G.H.G. z lat 1956-1998. Z. Kudelski, Nota bibliograficzna, t. 2,  s. 493-497].

 

- G. Herling-Grudziński, Upiory rewolucji, zebrał i opracował Z. Kudelski, wyd. rozszerzone, Lublin 1999, Wydawnictwo UMCS, s. 394.

 

[Z. Kudelski, Nota bibliograficzna, s. 367-370;  Posłowie, s. 371-380; indeks nazwisk Halina Kosienkowska i Z. Kudelski].

1998

- Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość - recepcja - biografia, Lublin 1998, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 532, 45 il., seri3: Literatura współczesna – pisarze i problemy 5.

           

[Tom zawiera również adnotowaną bibliografię twórczości 1935-1995: podmiotową - 810 poz.; przedmiotową - 441 poz.].

 

- G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t.  9:  Wyjścia z milczenia. Szkice, opracowanie, posłowie, noty Z. Kudelski, Warszawa 1998, s. 510.

 

[Posłowie, s. 479-489;  Nota bibliograficzna, s. 490-495; Nota o autorze,  s. 496-498].

 

- G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 10: Dziennik pisany nocą 1993-1996, opracowanie, posłowie, noty Z. Kudelski, Warszawa 1998, s. 769. 

 

[Posłowie, s. 733-743;  Nota bibliograficzna, s. 744-748; Nota o autorze, s. 749-751].

 

- O Herlingu-Grudzińskim w "drugim obiegu" (1978-1988), "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty" [Toruń] 1998, z. 1, s. 53-60.

 

- Krajowi krytycy o Herlingu-Grudzińskim. (Obieg oficjalny 1945-1988), "Roczniki Humanistyczne" KUL, t. XLVI: 1998, z. 1, s. 527-547.

1997

- Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, wybór, opracowanie i posłowie Z. Kudelski, Lublin-Warszawa 1997, Wydawnictwo UMCS i Presspublica, s. 446.

 

[Z. Kudelski, Czy pisarska porażka? O „Dzienniku pisanym nocą”, tamże, s. 341-358;  Posłowie, s. 431-437].

 

- G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 7:  Dziennik pisany nocą 1989-1992, opracowanie, posłowie, noty Z. Kudelski, Warszawa 1997, s. 492.

 

[Posłowie, s. 463-472;  Nota bibliograficzna, s. 473-476; Nota o autorze, s. 477-479].

 

- G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t.  8:  Godzina cieni. Eseje, opracowanie, posłowie, noty Z. Kudelski, Warszawa 1997, s. 521.

 

[Posłowie, s. 493-501;  Nota bibliograficzna, s. 502-507; Nota o autorze, s. 508-510].

 

- Pisarze są dalej odpowiedzialni. Z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim rozmawia Z. Kudelski, "Kresy" 1997, nr 29, s. 40-41; wersja skrócona: „Herling-Grudziński” [dodatek specjalny do „Gazety w Lublinie” wydany z okazji przyjazdu pisarza i jego 78 rodzin], 20 V 1997, s. III.

 

- Ten spod znaku czarnej „Kultury”. Propagandyści o Herlingu-Grudzińskim, „Herling-Grudziński” [dodatek specjalny do „Gazety w Lublinie”], 20 V 1997, s. VI.

 

- Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w oczach krytyki emigracyjnej. (Rekonesans), "Kresy" 1997, nr 29, s. 41-49.

1996

- G.  Herling-Grudziński, Godzina cieni,  [Eseje], wybór, opracowanie, nota redakcyjna i przypisy Z. Kudelski, Kraków 1996, Wydawnictwo "Znak", s. 386.

 

[Nota redakcyjna, tamże, s. 379-385; Przypisy, s. 365-378].

 

- G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 5:  Dziennik pisany nocą 1980-1983, opracowanie, posłowie, noty Z. Kudelski, Warszawa 1996, s. 408.

 

[Posłowie, tamże, s. 383-391; Nota bibliograficzna s. 392-395;  Nota o autorze s. 396-398].

 

- G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 6:  Dziennik pisany nocą 1984-1988, opracowanie, posłowie, noty Z. Kudelski, Warszawa 1996, s. 513.

 

[Posłowie, tamże, s. 483-492; Nota bibliograficzna s. 493-496;  Nota o autorze s. 497-499].

1995

- G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t. 2:  Skrzydła ołtarza. Opowiadania, opracowanie, posłowie, noty Z. Kudelski, Warszawa 1995, s. 233.

 

[Posłowie, tamże, s. 223-228; Nota bibliograficzna s. 229-231;  Nota o autorze s. 232-233].

 

- G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t.  3:  Dziennik pisany nocą 1971-1972, wstęp Krzysztof  Pomian, opracowanie, posłowie, noty, indeks nazwisk Z. Kudelski, Warszawa 1995, s. 270.

 

[Posłowie, tamże, s. 253-257; Nota bibliograficzna s. 258-260;  Nota o autorze s. 261-262].

 

- G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego, t.  4:  Dziennik pisany nocą 1973-1979, opracowanie, posłowie, noty, indeks nazwisk Z. Kudelski, Warszawa 1995, s. 481.

 

[Posłowie, tamże,  s. 455-461; Nota bibliograficzna s. 462-465;  Nota o autorze s. 466-468].

 
- Spotkania z paryską „Kulturą”, opracowanie Z. Kudelski, Warszawa 1995, Oficyna Wydawnicza "Pomost" i Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, s. 150 [Materiały z sesji zorganizowanej w Lublinie 10-13 maja 1994 r. przez Teatr NN i Z. Kudelskiego].

 

[Z. Kudelski, Spotkania z paryską „Kulturą”, tamże, s. 5-10].

 

- Jeleński... Kto to? Z Jerzym Jarzębskim rozmawia Z. Kudelski, "Kresy" 1995, nr 22, s. 225-230.

1994

- G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, pod red. Z. Kudelskiego,  t.  1:  Inny Świat. Zapiski sowieckie, opracowanie, posłowie, noty Z. Kudelski, Warszawa 1994, s. 330.

 

[Posłowie, tamże, s. 317-325;  Nota o autorze, s. 328-329]

 

- Dwaj bliscy pisarze. Czapski – Herling-Grudziński, „Spotkania z ‘Kulturą’ paryską” [dodatek do „Gazety w Lublinie”], 11 V 1994, s. II.

 

- Gustaw Herling-Grudziński. Spotkanie, Teatr im. Juliusza Osterwy, Teatr NN, Centrum Kultury Lublin, 13 maja 1994, s. [16].

 

[Folder towarzyszący spotkaniu z G. Herlingiem-Grudzińskim, opracowany przez Z. Kudelskiego; biogram (s. 2-3) i wybór z Dziennika pisanego nocą (s.5-16)]

 

- Herling-Grudziński i powojenna literatura polska. Z Krzysztofem Pomianem rozmawia Z. Kudelski , "Kresy" 1994, nr 19, s. 35-43.

 

- Pisarz pod wulkanem. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Z Krzysztofem Pomianem rozmawia Z. Kudelski, "Ex Libris" 1994, nr 51, s. 1-3.

 

- Spotkania z paryską "Kulturą", "Kultura" 1994, nr 7 (562) - 8 (563), s. 161-168 [Omówienie sesji].

 

- Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Katalog wystawy w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza w Lublinie, tekst, wybór materiałów, bibliografia Z. Kudelski, Lublin 1994, Muzeum Lubelskie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 36, fot. 30.

1993

- G. Herling-Grudziński, Wyjścia z milczenia, wybór, opracowanie i posłowie Z. Kudelski, Warszawa 1993, Biblioteka "Więzi", t. 77, s. 411.

 

[Posłowie, tamże, s. 385-394;  Nota bibliograficzna, s. 395-400].

 

- Kultura polska na obczyźnie, "Przegląd Akademicki" 1993, nr 14 (35), s. 43-44 [O powstającym w Towarzystwie Naukowym KUL Leksykonie kultury polskiej na Obczyźnie].

 

- Czapski z Matejką w tle, "Kultura" [Paryż] 1993, nr 12 (555), s. 120-126.

 

- Dzieło Czapskiego jest przesłonięte przez legendę. Z Adamem Zagajewskim rozmawia Z. Kudelski, "Kresy" 1993, nr 13, s. 182-188.

 

- Nie zmarnowałem czasu, choć w kraju prawie nie istnieję... Rozmowa z Wojciechem Skalmowskim, "Kresy" 1993, nr 16, s. 193-207.

 

- Z Buzułuku do Paryża. Zofia Hertz wspomina Józefa Czapskiego, oprac. Mirosław Haponiuk [na podst. Rozmowy Z. Hertz ze Zdzisławem Kudelskim], „Gazeta o Czapskim” [specjalny dodatek do „Gazety w Lublinie” z okazji sesji „Józef Czapski: Życie i Dzieło”], 26 V 1993, s. II.

1992

- G. Herling-Grudziński, Upiory rewolucji, zebrał i opracował Z. Kudelski, Lublin 1992, Wydawnictwo FIS, s. 343 [wyd. trzykrotnie poszerzone wobec paryskiego pierwodruku].

 

[Posłowie, tamże, s. 331-335;  Nota bibliograficzna 336-340; Nota o autorze s. 341-342]

 

- Index scriptorum omnium Gustavi Herling-Grudziński, (composuit Z. Kudelski) [w:] Gustavus Herling-Grudziński. Doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. 20 V 1991, Poznań 1992, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  s. 24-28, seria: Doktorzy Honoris Causa 15.

 

- Jeszcze o Herlingu-Grudzińskim, "Kresy" 1992, nr 11, s. 191-193 [Omówienie sesji o Herlingu-Grudzińskim w Kielcach].

1991

- Pielgrzym Świętokrzyski. Szkice o Herlingu-Grudzińskim, Lublin [1991], Wydawnictwo FIS, s. 157.

 

- G. Herling-Grudziński, Opowiadania  zebrane, opracowanie i posłowie Z. Kudelski, wyd. 2 poszerzone, Poznań 1991, Wydawnictwo "W drodze", s. 393.

 

- G. Herling-Grudziński, Godzina cieni. Eseje, wybór, opracowanie, nota redakcyjna i przypisy Z. Kudelski, Kraków 1991, Wydawnictwo "Znak", s. 386.

[Nota redakcyjna, tamże, s. 379-385]

 

- Między wyrzeczeniem a wieloznacznością.( O „Wieży” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) [w:] Etos i Artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, praca zbiorowa  pod red. Seweryny Wysłouch i Ryszarda K. Przybylskiego, Poznań 1991, Wydawnictwo a5, s. 78-88.

 

- Moje życie było przecież polskie jak najbardziej... Rozmowa z Józefem Czapskim, "Odra" 1991, nr 11-12, s. 50-53.

 
- Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, "Gazeta w Lublinie" [dodatek do”Gazety Wyborczej”] 1991, nr 167 (212), s. 4-5 [Fragmenty książki Pielgrzym Świętokrzyski].

1990

- G. Herling-Grudziński, Opowiadania  zebrane, opracowanie i posłowie Z. Kudelski, Poznań 1990, Wydawnictwo "W drodze", s. 317.

 

- Czy pisarska porażka? O „Dzienniku pisanym nocą” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 10, s. 12-13; nr 11, s. 7-8.

 

- Dawni mistrzowie... Rozmowa z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, "Tygodnik Literacki" 1990, nr 10, s. 10-12.

1989

- Dlaczego opowiadania Herlinga-Grudzińskiego wydali Dominikanie, "Tygodnik Powszechny" 1989, nr 21 (2082), s. 10 [Polemika z artykułem Kazimierza Koźniewskiego Polski pisarz włoski, "Polityka" 1989, nr 8 (1660)].

 

- Styl i tożsamość. Dyskusja o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, "Więź" 1989, nr 10 (372), s. 23-27 [Komentarz do dyskusji z udziałem Marka Zielińskiego, Włodzimierza Paźniewskiego i Michała Komara].

1988

- Gustaw Herling-Grudziński, Wieża i inne opowiadania, wybór i posłowie Z. Kudelski, Poznań 1988, Wydawnictwo "W drodze", s. 236.

 

[Posłowie  s. 229-234;  Nota o autorze s. 236-237].

1987

- Pod wzrokiem Meduzy, wobec Tajemnicy..., "Przegląd Powszechny" 1987, nr 1/785, s. 7-19 [O wątkach metafizycznych w Dzienniku pisanym nocą G. Herlinga-Grudzińskiego].

 

- O Herlingu-Grudzińskim, "Arka" [poza cenzurą] 1987, nr 18, s. 30-37 [Podpisana pseudonimem Henryk L. Kandulski polemika z artykułem Jerzego Malewskiego (Włodzimierza Boleckiego), Szkic do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, "Arka" 1985, nr 12]

 

- O pielgrzymowaniu Herlinga-Grudzińskiego, „W drodze” 1987, nr 12 (172), s. 63-71.

Autor: Zdzisław Kudelski
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2019, godz. 17:27 - Magdalena Żmudziak