Posłuchaj naukowca - zdobądź wiarygodną wiedzę o koronawirusie

Zapraszamy do czerpania wiedzy o koronawirusie z wiarygodnych, naukowych źródeł. Taką możliwość dają materiały przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach akcji „Posłuchaj naukowca”, która ma na celu przekazywanie rzetelnych informacji na temat koronawirusa i obalanie związanych z nim fake newsów. MNiSW na kanale #PosłuchajNaukowca będzie codzienie publikować nowe materiały. Zachęcamy do ich śledzenia.

 

 


Zapraszamy również z zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z wirusem SARS-CoV-2, które przygotowali naukowcy z Polskiej Akademii Nauk.

2020-03-18

Koronawirus - ważne telefony KUL

Podajemy ważne telefony:

 

Zespół kryzysowy/domy studenckie:  Piotr Szelest +48 505 176 939
Rzecznik prasowy: Lidia Jaskuła +48 603 847 406

BHP: Iwona Roman +48 509 105 223

Sprawy międzynarodowe: Anna Tarnowska-Waszak +48 603 394 512

Duszpasterstwo Akademickie KUL: +48 797 907 780

Wewnętrzna Straż Porządkowa: +48 81 445 32 48

 

Telefoniczna pomoc psychologiczna: +48 81445 40 80

2020-03-13

Bp Marek Mendyk ordynariuszem świdnickim

Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Marka Mendyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, biskupem diecezjalnym w Świdnicy. Zastąpi on odchodzącego na emeryturę bp. Ignacego Deca.

 

Bp Mendyk jest absolwentem studiów specjalistycznych z katechetyki na KUL. Ukończył je w 1995 r. obroną pracy doktorskiej "Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II".

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-03-31

Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Bogusława Miguta

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 lutego 2020 r. kierownik Sekcji Liturgiki i Homiletyki w Instytucie Nauk Teologicznych KUL ks. dr. hab. Bogusław Migut otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-03-20

Nowy tom Opera Omnia Josepha Ratzingera na Wielkanoc

opera omnia kazaniaW druku znajduje się pierwsza część tomu XIV/1: Kazania (Homilie – Przemówienia – Medytacje) [Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 660] w przekładzie prof. Marzeny Góreckiej. Zawarte są w nim teksty z okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Kolejne części tomu (14/2 i 14/3) oddawane są sukcesywnie do druku.

 

„W najobszerniejszym tomie Opera omnia przedstawiamy wspaniały skarb słowa Bożego, wyrażanego słowami, myślą i sercem Josepha Ratzingera – kapłana, profesora, biskupa, kardynała, prefekta Kongregacji Nauki Wiary i papieża Benedykta XVI. Skarb ten jest nie tylko ogromny ilościowo – prezentujemy tu łącznie 392 teksty na ponad dwu tysiącach stron – ale przede wszystkim jest mistrzowskim wyrazem obchodzenia się ze słowem i pięknem języka, ubierającym to słowo w przedziwnie bogatą szatę i wdzięk na miarę czci oddawanej Bogu. Nie chodzi tu bowiem tylko o artystyczne piękno w sensie tworu człowieka jako artysty malarza, rzeźbiarza, poety, pisarza czy muzyka, lecz o odkrywanie boskiego piękna słowa Bożego przez Kapłana zakochanego bez reszty w Bogu. O tym, że nie mówi on o sobie, o nas, lecz o Bogu, świadczy motto tomu XIV: „Orędzie Jezusa przepowiadamy w sposób pełny tylko wtedy, gdy przepowiadamy samego Jezusa”. Przepowiadanie w chrześcijaństwie,

w Kościele Chrystusowym, jest bowiem przepowiadaniem tylko Jezusa. Tej zasady trzymał się zawsze Autor tego monumentalnego tomu chrystologiczno-homiletycznego”.

 

                                       (Z Wprowadzenia do tomu XIV ks. prof. Krzysztofa Góździa)

2020-03-20