Trzeci dzień XXVI Tygodnia Prawników rozpoczął się od arcyciekawego spotkania z SSO Adamem Czerwińskim – Zastępcą Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej KSSiP. Dotyczyło ono ważnego w kontekście pracy przyszłego prawnika, po każdej stronie sali sądowej, czyli środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym.

 


Kolejnym wydarzeniem były warsztaty "Rachunkowość dla Prawników" z panią mgr. Anną Mizak z Katedry Rachunkowości Instytutu Ekonomii KUL. Studenci musieli się tym razem zmierzyć z problematyką finansów zarówno w działalności gospodarczej.
Na koniec dnia tematem wykładu były klauzule niedozwolone w kontekście sektora energetycznego, w którym najczęściej konsument wybiera tylko operatora, natomiast warunki umowy pozostają często tożsame. W tym kontekście zarówno prawnika działającego, jako pełnomocnik owego konsumenta lub podmiotu profesjonalnego, ale także prozaicznie każdego człowieka podpisującego wiele umów, na których treść mamy znikomy wpływ, jest to temat bardzo istotny.


Autor: Bartłomiej Grzeluszka
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2019, godz. 16:00 - Bartłomiej Grzeluszka