Roczniki Kulturoznawcze

Czasopismo wydawane od 2010 roku początkowo jako rocznik, a od 2013 roku jako kwartalnik. Pomysł powołania do życia nowego tytułu powstał w środowisku kulturoznawców Wydziału Filozofii KUL, co miało wpływ na jego profil i charakter. Choć szczególny nacisk w badaniach prowadzonych w Instytucie kładzie się na problematykę sztuki i religii widzianych z multidyscyplinarnej perspektywy, redakcja pozostaje otwarta na współpracę z naukowcami z różnych ośrodków.

Więcej
 

 

O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej, red. Anna Kawalec, Lublin 2010.

 

O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej

 

Religijność Alternatywna

 

W 2012 roku ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Roberta T. Ptaszka i Marka Piwowarczyka p.t. Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności. Zainaugurowała ona nową serię wydawniczą poświęconą problematyce nowych ruchów religijnych widzianych z różnych, uzupełniających się punktów widzenia. Kolejne dwa tomy pod redakcją Roberta T. Ptaszka i Diany Sobieraj Ezoteryzm w zachodniej kulturze oraz Ezoteryczne tropy w kulturze Zachodu opublikowane już w 2013 roku świadczą nie tylko o prężnej działalnści naukowej badaczy zajmujących się alternatywną religijnością, ale również o nośności podejmowanej przez nich problematyki.

 

    

 

Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, pod red. Anny Kawalec, Wojciecha Daszkiewicza, Lublin 2013.

 

Między autentycznością a udawaniem

 

Literacki wymiar kultury

 

 

Książka "Świat kultury Romana Brandstaettera" wydana w 2015 roku otwiera najnowszą serię wydawniczą redagowaną przez pana prof. Ryszarda Zajączkowskiego.

 

Świat kultury Romana BrandstaetteraKulturowy wymiar twórczości NorwidaJózef Wittlin - pisarz kulturowego pogranicza

 

 

 

Robert T. Ptaszek, Nowa era religii? Ruch New Age i jego doktryna - aspekt filozoficzny, Lublin 2015 (wydanie II poprawione)

 

Nowa era religii - okładka książki

 

Anna Kawalec, Osoba i Nexus. Alfreda Gella antropologiczna teoria sztuki, Lublin 2016.

 

Osoba i Nexus

Paulus de Worczyn, Glossa in politicam, curavit Wanda Bajor, Varsaviae 2016.

 

Glossa in politicam

 

 

Prezentowana publikacja to edycja komentarza piętnastowiecznego uczonego krakowskiego Pawła z Worczyna do Polityki Arystotelesa opracowana przez dr hab. Wandę Bajor. Publikacja ta jest kontynuacją prac mediewistów KUL, twórców tzw. Lubelskiej Szkoły Edytorskiej, dotyczących źródeł polskiej kultury intelektualnej doby średniowiecza.

 

 

 

 

Robert T. Ptaszek, Zmierzch Europy? Perspektywy przyszłości a chrześcijaństwo, 2017.

 

Zmierzch Europy?

O kryzysie kultury europejskiej, a nawet o jej nieuchronnym zmierzchu i ostatecznym końcu mówi się otwarcie od ponad wieku. Mówią przede wszystkim ci, którzy dzieje kultury ujmują biologicznie, opisując je narodzinami, rozwojem i wreszcie śmiercią. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że jedną z podstaw kultury europejskiej jest chrześcijaństwo. Ono zaś wykracza daleko poza Europę zarówno w sensie geograficznym, jak i kulturowym. Warto też pamiętać, że o obecnym stanie europejskiej kultury w znacznym stopniu zdecydował zapoczątkowany przez myślicieli epoki oświecenia systemowy projekt budowy społeczeństwa z pominięciem chrześcijaństwa i jego dokonań.

Autor: Rafał Nawrocki
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017, godz. 10:07 - Rafał Nawrocki