Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
oraz Koło Naukowe Studentów Biotechnologii KUL

zapraszają do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED

"Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej",

która odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r.

w budynku Instytutu Nauk Biologicznych KUL (ul. Konstantynów 1 "i")
 
 
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje w swej tematyce szeroki zakres różnorodnych sposobów badań, zarówno instrumentalnych, zajmujących się charakteryzowaniem materiałów związanych z przestępstwami, co wchodzi w zakres chemii, biologii i genetyki sądowej, analizy molekularnych śladów biologicznych, mechanoskopii, balistyki, czy daktyloskopii, jak również dotyczących aspektów psychologicznych i prawnych popełnianych czynów, będących przedmiotem prawa karnego, polityki penitencjarnej, psychologii sądowej i psychologii osobowości.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: www.krimed.pl

Zapraszamy do udziału w Konferencji

Komitet Organizacyjny

 

W imieniu Prezesa PGW Wody Polskie Przemysława Dacy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie pragnie zaprosić na dzień 25 października br. na godz. 16:30 na Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL przy ul. Konstantynow 1I w Lublinie na organizowane w ramach realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego", konsultacje społeczne z mieszkańcami Lublina.

 

Podczas niniejszych konsultacji zostaną zaprezentowane i szczegółowo omówione warianty koncepcyjne realizacji całego przedsięwzięcia.

Miło nam poinformować, że w dniu 8 października 2019 r. na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku odbyło się spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z Konwentem Pracodawców. Na spotkanie przybyło sześciu przedstawicieli Konwentu Pracodawców, reprezentujących następujące firmy:

  • Zakład Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie,
  • Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin IUNG-PIB w Puławach,
  • AlfaChem Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin,
  • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce,
  • Pasieka Jaros Sp. z o.o., Łazisko 46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  • SDS Optic Sp. z o.o., ul. Konstantynow 1F, 20-708 Lublin

Członkowie Konwentu zostali zapoznani z dokumentacją programową kierunku Biotechnologia.

Jeden z gości dr inż. Przemysław Matysik przedstawił prezentację nt. „Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR - profil działalności firmy z  branży rolniczej, możliwości współpracy i rozwoju”.

Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem i uznaniem studentów i pracowników.

Goście zwiedzili laboratoria oraz zapoznali się z zakresem realizowanych badań naukowych w Instytucie Nauk Biologicznych.


Dokumentacja fotograficzna przebiegu wydarzenia.

Miło nam poinformować, że decyzją Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasza Wojdygi Nr PPI/KAT/2019/1/00020/DEC/01 z dnia 23.09.2019 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał środki finansowe w wysokości 359 962 zł na realizację projektu:
 „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji”,

złożonego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach Programu KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia.

Projekt będzie realizowany wspólnie przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Międzynarodowy Uniwersytet (IUS) w Sarajewie.

logonawa

PODZIAŁ NA GRUPY I rok studia I stopnia semestr zimowy

 

1 października 2019 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020.

  

Następnie o godz. 11.00 w Auli Instytutu Biotechnologii (ul. Konstantynów 1 I, parter, sala 0.08) odbędzie się spotkanie studentów I roku kierunku Biotechnologia (studia I stopnia) z Władzami Wydziału i opiekunami lat oraz odbędą się zapisy na zajęcia do wyboru.

 

Od 1 do 4 października dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowany został Tydzień adaptacyjny. W tym czasie studenci I roku studiów I stopnia nie mają zajęć dydaktycznych. W kolejnych dniach zaplanowano zajęcia obowiązkowe z Praw i obowiązków studenta, BHP oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej wg porządku podanego poniżej.

 

Harmonogram szkoleń dla kierunku Biotechnologia (studia I stopnia) w ramach Tygodnia adaptacyjnego

Szkolenie BHP

Środa, 2 października

8.00 – 10.00 biotechnologia - grupa w języku polskim

Aula kard. Stefana Wyszyńskiego (I piętro, Gmach Główny, al. Racławickie 14)

 

Poznaj Bibliotekę Uniwersytecką

Środa, 2 października

16:20 – biotechnologia - grupa w języku polskim

 

Czwartek, 3 października

16:00 – biotechnologia - grupa w języku angielskim

Biblioteka, ul. Chopina 27  

 

Prawa i obowiązki studenta

Czwartek, 3 października

9:00 – 11:00 biotechnologia - grupa w języku polskim

Aula – CTW-408 (IV piętro, Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14)

 

Ponadto w środę i w czwartek na parterze Centrum Transferu Wiedzy, al. Racławickie 14, odbędą się targi organizacji studenckich, swoją ofertę przedstawi także Biuro Karier.

 

 

EU flag W dniach 24 i 26 lipca 2019 r. Przedstawiciele Instytutu Le Studium z Orleanu gościli na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL

Spotkanie to miało charakter roboczy. Jego przedmiotem było zapoznanie się z możliwościami współpracy naukowej i zakresem prac badawczych prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II i w ramach Instytutu Le Studium za pośrednictwem projektu ELISE - European Life Science Ecosystems. Głównym celem projektu ELISE jest ulepszenie polityki publicznej wspierającej innowacyjne zastosowanie nauk przyrodniczych w medycynie z wyróżnieniem takich obszarów jak: biotechnologia, sprzęt medyczny oraz produkty farmaceutyczne.

Czytaj więcej: Informacja Le Studium KUL

Miło nam poinformować, że w dniu 22 maja 2019 r. dr Tomasz Skrzypek z Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
oraz Koło Naukowe Biotechnologii KUL

zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

"Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie",

która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r.

w Instytucie Biotechnologii KUL (ul. Konstantynów 1 "I")

 

Celem wydarzenia jest próba pokazania wszechstronnego wykorzystania metod chromatograficznych w różnych dziedzinach życia i nauki.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.chromatograficzna.pl

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji
Komitet Organizacyjny15 marca 2019 r. odbył się już po raz piąty finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Biotechnologia – jutro ludzkości”.

 

Konkurs tradycyjnie organizowany jest przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku oraz Instytut Biotechnologii KUL. Przeznaczony   jest  on dla  uczniów klas  trzecich  liceów ogólnokształcących  oraz klas czwartych techników z Rybnika i zaprzyjaźnionych miast śląskich. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, miała trudny orzech do zgryzienia, ponieważ finaliści byli świetnie przygotowani, ze swadą przedstawiali swoje prezentacje, mieli własne przemyślenia celne spostrzeżenie i uwagi, bardzo dobrze odpowiadali na pytania. Jednak warunki konkursu są nieubłagane i w ostatnim etapie spośród 10 finalistów Komisja musiała wybrać tylko pięcioro uczniów, którzy otrzymali indeksy na kierunek biotechnologia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy.

 

Nauczycielom gratulujemy wspaniałych uczniów i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.

Indeks

W dniach 12-15 marca 2019 r.
na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL w auli B-008 Instytutu Biotechnologii Muhamed Adilović, MSc z International University
of Sarajevo (BiH)
wygłosi cykl wykładów
w ramach programu ERASMUS+

 

Program wykładów

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Koordynator ERASMUS+
Instytut Biotechnologii KUL

dr inż. Andrea Baier

bd8u2318_1

 

W dniu 22.01.2019 r. w Warszawie wicepremier J. Gowin oraz dyrektor NCBiR prof. M. Chorowski spotkali się na uroczystej gali z laureatami IX edycji programu LIDER. Celem spotkania było wręczenie wyróżnień i symbolicznych czeków młodym kierownikom projektów.

 

Podczas spotkania wicepremier podkreślał, że: "Młodzi, zdolni naukowcy to skarb. A naukowi liderzy, którzy z zapałem prowadzą swoje badania, są przyszłością polskiej nauki. Wspierając ich, wspieramy rozwój Polski z pożytkiem dla gospodarki i dla nas wszystkich".

 

Z dumą informujemy, że wśród 51 młodych naukowców, którzy pozyskali dofinansowanie w IX edycji Lidera znalazła się dr Agnieszka Kuźniar z

Instytutu Biotechnologii KUL z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska.

 

Pani Doktor serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektu.

bd8u2292bd8u2882

files/1199/21559745c013a1ca7eda.jpg

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV już edycji "Metagenomów różnych środowisk", które odbędą się w dniach 27-28.06.2019 r. w Lublinie.

 

Głównym Organizatorem tegorocznego wydarzenia jest Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, reprezentowany przez
dr hab. Jolantę Jaroszuk-Ściseł.

Współorganizatorem konferencji, podobnie jak w latach poprzednich jest Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL.


Więcej informacji w załączonym Komunikacie

11 stycznia 2019 r. odbyła sie kolejna edycja Ogólnopolskiej Nocy Biologów 

logo

https://www.facebook.com/nocbiologow.kul/

 

W tym roku poraz kolejny Noc Biologów na Wydziale  Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci
i młodzieży.

 

Relacja fotograficzna
Noc Biologów 2019

 

Relacje fotograficzne z poprzednich edycji:
Noc Biologów 2018

Noc Biologów 2016

Noc Biologów 2015

 

Koordynator Nocy Biologów na WBINOS KUL

dr Radosław Mencfel

Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii  ul. Konstantynów 1I pok. B-203

tel. 81 4545458, email: mencfelr@kul.pl

 

Miło nam poinformować, że w dniu 15 listopada 2018 r. dr Maciej Masłyk z Katedry Biologii Molekularnej KUL uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna. Stopień został nadany uchwałą Rady I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!

Serdecznie zapraszamy Studentów oraz Pracowników
Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

na spotkanie z prof. dr hab. Zygmuntem Derewendą,
które odbędzie się w dniu 15 listopada br. w godz. 11:00-12:45
w auli B-008
w Instytucie Biotechnologii KUL

W programie :

11:00-11:45 – Przekazanie informacji praktycznych dotyczących oferty stypendialnej Fulbrighta, skierowanej do studentów biotechnologii

12:00-12:45 – Wykład pt: „Virus Ebola - skąd się wziął, jak wygląda na poziomie molekularnym i jak działa?”

Więcej informacji: Zaproszenie

Zapraszamy wszystkich studentów kierunku Biotechnologia, na spotkanie dotyczące realizacji projektu: „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” realizowanego ze środków NCBR w ramach POWER 3.5. w latach 2018-2022.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 12.45 w Instytucie Biotechnologii s. B-008. W spotkaniu uczestniczyć będą pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Rozwoju Kompetencji odpowiedzialni obecnie za realizację projektu.
W trakcie spotkania zostaną przekazane informacje na temat:

  • kursów i szkoleń dla studentów, które odbędą się w roku akademickim 2018/2019 (m.in. praktyczne kursy chromatografii i cytometrii, kurs specjalistycznego języka angielskiego),
  • staży dla absolwentów (kryteria naboru, wysokość wynagrodzeń, dofinansowania do zakwaterowania, podsumowanie zakończonej edycji staży).

ERASMUS+ DLA CIEBIE!

Przedłużony NABÓR do dn. 31.10.2018 r.

  na wyjazdy studentów na studia
(na II semestr roku akademickim 2018/19)

w ramach programu Erasmus+ z krajami UE.

Więcej informacji: www.kul.pl/Erasmus

KOORDYNATOR STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII:

Dr inż. Andrea Baier p. 3.02 lub 3.07

email: baier@kul.pl

 Aktualne umowy dla kierunku Biotechnologia

 

Uczelnia

Miasto/kraj

Wymagany poziom języka

Strona www

Kapodistrian University
of Athens

Ateny,
Grecja

EN B2

http://www.uoa.gr

Universidad Francisco
de Vitoria

Madryt,
Hiszpania

ES B1

http://www.ufv.es

Fundacion Universitaria San Pablo-CEU

Madryt,
Hiszpania

 EN B1

https://www.uspceu.com

Universidad Miguel Hernandez
de Elche

Elche,
Hiszpania

ES B1,
EN B1

http://internacional.umh.es

University
of Foggia

Foggia,
Włochy

EN B1
lubIT B1

https://www.unifg.it

Baskent Universitesi

Ankara,
Turcja

EN B1

http://uik.baskent.edu.tr

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura 2, w którym pozytywną informację o finansowaniu otrzymał projekt badawczy dr Anny Pytlak z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska Instytutu Biotechnologii. Tytuł wniosku: "Analiza społeczności mikroorganizmów występujących w utworach nadkładowych kopalni węgla brunatnego w ujęciu metagenomicznym i biomarkerów lipidowych - badania wstępne "

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura2

Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że w dniu 25 września 2018 r. dr Agnieszka Wolińska z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska KUL uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki IX konkursu w ramach Programu LIDER. Laureatką konkursu została Pani dr Agnieszka Kuźniar która będzie realizowała projekt pt. „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”

Więcej: dr-agnieszka-kuzniar-laureatka-konkursu-lider,art_82105.html

Serdecznie gratulujemy!

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura 2, w którym pozytywną informację o finansowaniu otrzymał projekt badawczy dr Ilony Sadok z Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN. Tytuł wniosku: "Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin)"

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura2

Serdecznie gratulujemy!

AIESEC

Dołącz do AIESEC

 

Rozpoczęła się rekrutacja do Oddziału AIESEC - globalnej organizacji młodych - w Lublinie

 

Strona internetowa: www.aiesec.pl/rekrutacja

Notka prasowa AIESEC

neuron

"Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki"

 

Szczegółowe informacje: https://www.adepci-fizjologii.pl/

 

Serdecznie zapraszamy

Współorganizatorzy konferencji ze strony KUL:

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej ICBN
Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Ultrastruktury
Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

 

metagenomy3baner

W dniach 28-29.06.2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. "Metagenomy różnych środowisk".

Głównym Organizatorem tegorocznej edycji była Katedra Biochemii i Chemii Środowiska.

W obradach uczestniczyło ponad 100 osób, reprezentujących różne ośrodki naukowe z całej Polski. W ocenie Uczestników, Sympozjum zakończyło się sukcesem zarówno pod względem naukowym, jak i organizacyjnym. Cieszymy się, że Uczestnicy Obrad dobrze czuli się na naszej Uczelni i wyjechali z pozytywnymi wrażeniami i wspomnieniami. Przygotowania do Sympozjum wiązały się z ogromną pracą, jaką wykonali przede wszystkim Pracownicy Katedry Biochemii i Chemii Środowiska, angażujący się od kilku miesięcy w organizację tego Wydarzenia. Jako Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu, jakim okazała się zorganizowana przez nas konferencja.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - dr Agnieszka Wolińska

Pełny tekst podziękowań: PODZIĘKOWANIA

 

Wyróżnienie za poster

 

Podczas konferencji komisja konkursowa w składzie:
- prof. dr hab. Wiesław Barabasz (UR Kraków),
- prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin),
- prof. dr hab. Adam Jaworski – (Uniwersytet Łódzki, SAN Łódź),
- prof. dr hab. Jan Kucharski (UWM Olsztyn)
- prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (UWM Olsztyn)

wyróżniła poster pt.: „Charakterystyka konsorcjum metanotroficznego w warunkach zasolenia” przygotowany przez mgr Weronikę Goraj z udziałem studentek III roku Biotechnologii KUL Izabeli Kieragi i Alicji Trzpil.

dyplom_metagenomy_3
metagenomy3baner
Zapraszamy do udziału w III ogólnopolskiej konferencji mikrobiologicznej „Metagenomy różnych środowisk” organizowanej w dniach 28-29 czerwca 2018 roku przez pracowników Katedry Biochemii i Chemii Środowiska.
Celem Sympozjum jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, genetyki, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczenia dla rozwoju mikrobiologii, biotechnologii, rolnictwa i ochrony środowiska.
Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie: https://www.kul.pl/iii-ogolnopolskie-sympozjum-mikrobiologiczne-metagenomy-roznych-srodowisk-quot,art_77897.html oraz https://www.facebook.com/Metagenomy2018/

 

Uprzejmie informujemy, że studenci Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku mogą korzystać z różnych form wsparcia, które proponuje Uniwersytet.

Rozpoczęła się realizacja projektu: „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

 

Formularz zgłoszeniowy - należy wypełnić, wydrukować i przynieść osobiście do biura projektu (Biuro Karier pok. GG- 131, wejście przy kościele akademickim).

 

Wypełnione dokumenty można składać
w dn. 07.05.2018 r. – 11.05.2018 r.

Poniedziałek  - Piątek w godz. 08.00- 15.00

Środa w godz. 08.00- 12.00  

 

W czasie trwania projektu w latach 2018-2022 studenci mają możliwość:

  • odbycia płatnych staży (2400 zł brutto na miesiąc) dla minimum 35% studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia

Czas trwania staży:

1 miesiąc - dla studentów studiów I stopnia

3 miesiące - dla studentów studiów II stopnia

  • uczestniczenia w specjalistycznych kursach, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu i zewnętrzne firmy. Uczestnicy otrzymają odpowiednie dyplomy lub honorowane certyfikaty.

Proponowane kursy to:

Zaawansowane techniki chromatograficzne,

Cytometria przepływowa,

Specjalista ds. jakości i audytu wewnętrznego,

Specjalistyczny biologiczny język angielski,

Podstawy ekonomii dla nieekonomistów,

Własny biznes - jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą,

Zarządzanie projektami,

Autoprezentacja w sytuacji biznesowej,

Efektywna komunikacja,

Praca w zespole,

Radzenie sobie ze stresem,

Kurs liderów.

 

Zapraszamy do uczestniczenia w programie

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Światowym Zjeździe Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

 

Szczegółowe informacje


16472997_1864807903798562_2149290564958849915_n

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Koło Naukowe Biotechnologii KUL zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie.
Celem wydarzenia jest próba pokazania wszechstronnego wykorzystania metod chromatograficznych w różnych dziedzinach życia i nauki.

 

http://www.chromatograficzna.pl/?utm_source=tura4

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji,
Komitet Organizacyjny

 

Miejsce konferencji:

Instytut Biotechnologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1 „i”
20-708 Lublin

12 stycznia 2018 r.  odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej
Nocy Biologów 

logo

https://www.facebook.com/nocbiologow.kul/

 

W tym roku zainteresowanie dzieci i młodzieży w warsztatach, pokazach i zajęciach laboratoryjnych przygotowanych przez studentów, absolwentów
i pracowników Wydziału Biotechnologii i Nauk
o Środowisku KUL, było bardzo duże.

M.in. odwiedziła nas grupa dzieci z koła przyrodniczo - fotograficznego ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie. Opiekunem był p. Dariusz Schulz. W wyniku spotkania powstały piękne zdjęcia Nocy Biologów 2018. Autorom zdjęć bardzo dziękujemy!

 

Noc Biologów 2018

 

A tak się działo u nas w poprzednich edycjach:
Noc Biologów 2015, Noc Biologów 2016

Pracownicy Katedry Biochemii i Chemii Środowiska dr Anna Szafranek-Nakonieczna i mgr Weronika Goraj w wyniku postępowania konkursowego zostały zaproszone do uczestnictwa w programie naukowym „The Soehngen Institute of Anaerobic Microbiology” (SIAM) tworzonym przez Radboud University, Wageningen University, Technical University Delft, oraz Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) finansowanym przez holenderskie Ministerstwo Edukacji Kultury i Nauki. Program dotyczy badania środowiskowych i biotechnologicznych procesów anaerobowych oraz służy wymianie doświadczeń, pogłębieniu wiedzy i umiejętności w tym obszarze. W ramach projektu nasi pracownicy przeprowadzą wspólne badania z zespołem prof. M. Jettena w Radboud University (Nijmegen, Holandia).

Gratulujemy!

17.11.2017

"COOL CAREERS"

baner_niebieski

Biuro Karier KUL przygotowało dla studentów ostatnich roczników unikatowy program rozwojowy „Cool Careers”. Dzięki kompleksowej diagnozie Twojego potencjału zawodowego oraz pracy nad rozwojem Twoich kompetencji podczas warsztatów, będziesz o krok przed innymi wchodzącymi na rynek pracy.

Więcej dowiesz sie na stronie Biura Karier KUL:
https://www.kul.pl/projekt-cool-careers,18398.html

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a wzięciem udziału

w projekcie "Cool Careers"

Wypełnij:

formularz_zg

zapisz-sie,art_77014.html

W dniu 15 listopada 2017 r. 

Prof. dr hab. Jarosław Poznański

z Zakładu Biofizyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

wygłosił wykład nt.

Oddziaływanie białko-ligand okiem (bio)fizyka

 

Miło nam poinformować, że w dniu 26 października 2017 r. dr Konrad Kubiński z Katedry Biologii Molekularnej KUL uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna. Stopień został nadany uchwałą Rady I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!

Biotechnologia energia jutra

 


W dniach 19-20 października 2017 r. na Wydziale odbyła się

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA

organizatorem konferencji była Katedra Biochemii i Chemii Środowiska

 

Szczegóły na stronie:

https://www.kul.pl/tematyka,18320.html 

 

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne wyniki konkursu Miniatura 1, w którym pozytywną informację o finansowaniu otrzymały projekty badawcze z Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych:

 

„Ocena możliwości oznaczania metodą LC-MS/MS mykotoksyn obok pozostałości pestycydów w wysokopigmentowych owocach miękkich”
dr Anny Stachniuk

 

„Analiza i ewaluacja zmian rozwojowych w błonie śluzowej jelita cienkiego u prosiąt z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu przy zastosowaniu technik skaningowej mikroskopii elektronowej”
dra Tomasza Skrzypka.

 

"Analiza mechanizmów wzrostu warstw tlenkowych o strukturze spinelu otrzymanych metodą rozpylania magnetronowego" dra Piotra Sagan.


Link:

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-08-03-miniatura1

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura 1, w którym pozytywną informację o finansowaniu otrzymały dwa projekty badawcze z Instytutu Biotechnologii:

„Wpływ wyciszenia ekspresji genu kodującego nietypową kinazę białkową Rio1 na morfogenezę drożdżaka Candida albicans” autorstwa dra Konrada Kubińskiego

oraz „Wpływ benzymidazoli na aktywność kinazy Rio1 w komórkach nowotworowych” dra Macieja Masłyka.

Link:

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-08-03-miniatura1

Podsumowanie II Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego pt. "Metagenomy różnych środowisk", które odbyło się w dniach 29-30.06.2017 r. w IA PAN w Lublinie. Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL, reprezentowana przez dr Agnieszkę Wolińską, pełniła rolę współorganizatora konferencji.
Poniżej książka abstraktów oraz podsumowanie obrad:

 

Książka abstraktów - Metagenomy 2017

Sprawozdanie Metagenomy

 

Jednocześnie informujemy, że III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" odbędzie się w 2018 r. w Instytucie Biotechnologii KUL. Szczegóły będą zamieszczane sukcesywnie.

17 marca 2017 r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Biotechnologia – jutro ludzkości” Konkurs jest organizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku oraz Instytut Biotechnologii KUL. W ostatnim finałowym etapie uczestniczyli uczniowie  z następujących  szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich z Wodzisławia Śląskiego, I LO im. Karola Miarki w Mikołowie, II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku oraz Zespołu Szkół Urszulanek w Rybniku. Spośród 10 finalistów pięcioro otrzymało indeks na kierunek biotechnologia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wszystkim serdecznie gratulujemy

 

Nauczycielom gratulujemy wspaniałych uczniów i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.

Indeks

W dniach 7-10 marca 2017 r. 

Prof. Alevtyna Morenko

Kierownik Katedry Fizjologii Człowieka i Zwierząt

Lesya Ukrainka Eastern European National University

 w ramach programu ERASMUS+ wygłosiła cykl wykładów z zakresu problematyki współczesnej biotechnologii:

Biotechnology – state and perspective

Technology and bioprocess engineering: Industrial and  Food Production

GMO- engineering bioprocesses: Health Care. Manufacturing  industry.

“Stem cells and their use in medicine

 

 

rekrutacja-grafiki-2017

Boost Biotech Polska tworzy aktywną społeczność biotechnologów, którzy dzięki działaniu w Stowarzyszeniu mogą pokazać to czym się zajmują, a także dowiedzieć się co w branży piszczy na całym świecie. Celem Boost Biotech jest motywowanie do aktywnego networkingu, promowanie otwartego dzielenia się informacjami oraz pokazywanie możliwości, narzędzi i alternatywnych podejść do biotechu.

Więcej na:
www.boostbiotech.pl

Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku gościł Prof. Andrius Kazlauskas z Harvard Medical School w Bostonie, który w dniu 16 lutego 2017 r. wygłosił wykład "Signaling events that govern angiogenic homeostasis and how they are perturbed by diabetes" dla zainteresowanych studentów i pracowników.

Praca magisterska pt. „Rozpoznanie halotolerancyjnych mikroorganizmów metanotroficznych wyizolowanych ze skał towarzyszących pokładom soli (Kopalnia Wieliczka)”, przygotowana w 2016 roku przez Katarzynę Nowak na seminarium Biosyntezy pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Stępniewskiej, została wyróżniona w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka.

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrodę pieniężną oraz pamiątkowe upominki.
http://www.wieliczka.eu/pl/201129/13268/najlepsze-prace-magisterskie-i-licencjackie-nagrodzone-.html#prettyPhoto

 

Nagrody za najlepsze prace licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka przyznawane są od 2007 r. W ocenie prac komisja bierze pod uwagę przede wszystkim związek poruszonej problematyki z tematyką wielicką oraz oryginalność zaproponowanych rozwiązań i pomysłów. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną, pogłębienie wiedzy o Wieliczce.
Do konkursu zgłoszone zostały również dwie prace licencjackie przygotowane przez nasze studentki:
Agnieszkę Niedźwiedź - "Synteza kwasu glutaminowego przez bakterie metanotroficzne wyizolowane z Kopalni Soli w Wieliczce"
Katarzynę Maśluszczak - "Synteza ektoiny i hydroksyektoiny przez metanotrofy wyizolowane z kopalni soli (Wieliczka)".

 

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 14 lutego 2017 r. w ICBN KUL odbyło się seminarium naukowe dla pracowników i studentów pt. „Metody oznaczania izotopów stabilnych metodą CRDS (Cavity Ring Down Spectrometry - Spektrometria Strat we Wnęce Optycznej)”

 


Podczas seminarium doświadczeni naukowcy z AGH i UMCS oraz specjaliści z firmy INTERTECH POLAND przedstawili możliwości badawcze i aplikacyjne tej szybko rozwijającej się metody analitycznej.

Spektrometria CRDS to technika pozwalająca na wysoce precyzyjne pomiary stężeń cząstek z jednoczesnym oznaczaniem składu izotopowego. Pomiar stosunków izotopowych węgla 12C i 13C , azotu 14N i 15N, wodoru i deuteru oraz tlenu 16O, 17O i 18O, pozwala na monitorowanie powietrza, wody oraz m. in. NH3, CO2, C2H4, H2CO, HF, H2S.

Spektrometry CRDS zyskują w ostatnim czasie coraz większe uznanie wśród naukowców na całym świecie, ułatwiając pomiary i otwierając nowe obszary do badań. Dzięki kompaktowej formie i możliwości zdalnej pracy, przenośne laboratoria CRDS z powodzeniem sprawdzają się w terenie. Otwiera to nowe możliwości dla zastosowań takich jak monitoring środowiska, monitoring emisji, wycieków gazu ziemnego, poszukiwania gazu łupkowego, technologii czystych pomieszczeń, a także monitorowanie procesów bio-farmaceutycznych i badania oryginalności produktów.

 

Więcej: www.intertechpoland.pl 

 

 

W dniu 3 lutego 2017 r. odbył się wykład dla pracowników i studentów
pt. Analiza bakteryjnych markerów chemicznych techniką spektrometrii mas.
Wykład wygłosił Prof. nadzw. dr hab. Jacek Rybka, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

13 stycznia 2017 r. w Kampusie Poczekajka,
odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej
Nocy Biologów

 

Mieszkańcy Lublina i okolic, głownie dzieci i młodzież, wzięli udział w warsztatach pokazach i zajęciach laboratoryjnych przygotowanych przez studentów, absolwentów i pracowników Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL.

 

Więcej informacji: facebook.com/nocbiologow.kul www.nocbiologów.pl

 

 Noc Biologów 2017

A tak się działo u nas w poprzednich edycjach:
Noc Biologów 2015, Noc Biologów 2016

Image

Na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Innowacje w praktyce", która odbyła się w dniach 24-25 listopada br. w Lublinie, pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych: dr Agnieszka Szmagara, dr Robert Mroczka oraz dr hab. Elżbieta Anna Stefaniak, prof. KUL, otrzymali brązowy medal za najlepszy plakat naukowy nt. "Oznaczanie zawartości fluorków w infuzjach popularnych herbat i ziół".

Dyplom

Medal

Serdecznie gratulujemy!

Z satysfakcją informujemy, że 14 listopada 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 11, z którego pozytywną informację o finansowaniu otrzymał projekt badawczy "Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelitową larw żukowatych (Scarabaeidae)" przygotowany w ramach konsorcjum UMCS (Zakład Mikrobiologii Przemysłowej) i KUL (Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN z Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych).

Partnerami projektu są dr Anna Kreft i dr Marcin Skowronek.

 

W dniu 18 listopada 2016 r. w Instytucie Biotechnologii KUL, przy współudziale Koła Naukowego Studentów Biotechnologii odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowej Krimed pt. „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”

W konferencji wzięli udział pracownicy, doktoranci i studenci.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Krimed

 

„Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technik i metod badawczych oraz spojrzenie na psychopatologiczne aspekty przestępstwa.

 

W Komitecie Naukowym Konferencji zasiedli pracownicy Instytutu Biotechnologii KUL: prof. dr hab. Ryszard Szyszka, prof. dr hab. Zofia Stępniewska, dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit prof. KUL, dr Anna Pytlak, dr Agnieszka Kuźniar, dr Agnieszka Wolińska.

 

Czytaj więcej https://www.facebook.com/krimed/?fref=ts

http://www.krimed.pl/

Pracownicy Katedry Biochemii i Chemii Środowiska: prof. dr hab. Zofia Stępniewska, dr Agnieszka Kuźniar, dr Anna Szafranek-Nakonieczna oraz dr Agnieszka Wolińska razem z pracownikami IBB w Warszawie i SGGW zaprezentowali wspólny poster pt: „Bacteroidetes czułym wskaźnikiem degradacji biologicznej gleb rolniczych Lubelszczyzny”.

Został on uznany za najlepszy poster prezentowany podczas 50. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „MIKROORGANIZMY W OCHRONIE ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII”, która odbyła się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniach 06-09.09.2016 r.

 

Dyplom

 

Serdecznie gratulujemy!

Z przyjemnością informujemy, że projekt "Udział repetytywnego DNA, w tym elementów ruchomych w ewolucji permanentnej translokacyjnej heterozygotyczności, czyli struktura i ewolucja nierekombinujących kompleksów Rennera u Oenothera i Tradescantia" przygotowany przez dra hab. Hieronima Golczyka został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

W dniu 27 kwietnia 2016 r. na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku, w ramach Dnia Otwartego KUL, odbyły się warsztaty laboratoryjne dla tegorocznych i przyszłych maturzystów

W programie warsztatów znalazły się nastepujące tematy:

Kolory chemii - Otrzymywanie kolorowych produktów reakcji chemicznych z wykorzystaniem właściwości soli

Kuchenne laboratorium - Domowe wskaźniki chemiczne do sprawdzenia jakości produktów spożywczych

 

W czasie wydarzenia zwiedzano nowoczesne laboratoria mieszczące się w Budynku Biotechnologii oraz
w Interdyscyplinarnym Centrum Badań

 

Dzien_Otwarty_Biotechnologia_KUL

 Przychodząc na Biotechnologię KUL obierzesz drogę ku przyszłości!

 

11 marca 2016 r. w finałowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Biotechnologia – jutro ludzkości”, który został zorganizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku oraz Instytut Biotechnologii KUL, spotkało się 10 uczniów z czterech szkół - IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół nr 2 im. A. Frycza Modrzewskiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oraz Publicznego Liceum Sióstr Urszulanek. W tym roku finał zdominowali uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. A. Frycza Modrzewskiego, przygotowanie prezentacji i wysoki poziom wiedzy uczniów sprawił, iż można było podjąć tylko jedną decyzję - wszyscy finaliści otrzymali indeks na kierunek biotechnologia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Serdecznie gratulujemy!

 

Nauczycielom gratulujemy wspaniałych uczniów i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.

Indeks

W dniach 8 - 12.02.2016 r. w Instytucie Biotechnologii odbyły się warsztaty pod nazwą " 150 lat genetyki mendlowskiej", zorganizowane dla uczniów szkół średnich zainteresowanych naukami przyrodniczymi. W ramach pokazów pracownicy Instytutu przygotowali zajęcia o tematyce:

„Grupy krwi - nasz genetyczny spadek. Identyfikacja grup krwi”
„Badamy roślinne DNA”
„Zobaczyć bakteryjne DNA”
„Kolorowa chemia i inne ciekawe zjawiska”

 

Ponadto, w ramach zajęć: „Świat w skali mikro…”

odbyły się następujące prezentacje:
„Mikrobiota, mikrobiom i superorganizm”
„Mikroorganizmy – nasi pasażerowie na gapę”
„Perspektywy walki z bakteriami chorobotwórczymi”
„Zastosowanie drobnoustrojów w przemyśle spożywczym”

 

Dzięki zaangażowaniu pracowników Instytutu Biotechnologii zajęcia były bardzo ciekawe, podobały się młodzieży i nauczycielom, o czym świadczą podziękowania.

 

Podziękowania...

.... i zdjęcia z wydarzenia

 

 

Miło nam poinformować, że w dniu 14 stycznia 2016 r. dr Agnieszka Ścibior z Pracowni Stresu Oksydacyjnego Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie: nauki biologiczne, w dyscyplinie: biologia. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie cyklu publikacji pod tytułem: „Wanad i jego interakcje z magnezem - badania w modelu doświadczalnym in vivo”.

Serdecznie gratulujemy!

15 stycznia 2016 r. na KUL odbyła się kolejna edycja Nocy Biologów. Projekty przygotowane przez studentów, absolwentów i pracowników Instytutu Biotechnologii cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zapraszamy do fotogalerii 2015, fotogalerii 2016

 

Miło nam poinformować, iż w dniu 6 listopada 2015 r. w lubelskim Ratuszu, 21 podmiotów, w tym Urząd Miasta Lublin, pięć lubelskich uczelni – KUL, UMCS, UP, UM i PL oraz Instytut Agrofizyki PAN, przystąpiło do Klastra Biotechnologicznego. W imieniu naszej Uczelni umowę podpisał Prorektor ds. Studenckich dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL.

Główne działania Klastra mają skupić się na inicjowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych oraz gospodarczych z zakresu biotechnologii – branży priorytetowej dla rozwoju Lublina. Jego istotną funkcją będzie również pozyskiwanie krajowych i unijnych funduszy na realizację przedsięwzięć naukowo-badawczych.

07.10.2015

Erasmus+

Wyjazdy na studia i praktyki w roku akademickim 2015-2016 w ramach programu Erasmus+. Koordynatorem programu na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku jest w ramach Instytutu Biotechnologii – dr inż. Andrea Baier

 

Więcej informacji na stronie: www.kul.pl/Erasmus.

Miło nam poinformować, że w dniu 2 lipca 2015 r. dr Anna Sierosławska z Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii uzyskała stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie - biologia. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie cyklu publikacji pod tytułem: „Badania nad toksycznym oddziaływaniem cyjanotoksyn, ze szczególnym uwzględnieniem cylindrospermopsyny”.

Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że projekt "Osmoprotekcyjne działanie ektoiny u metanotrofów występujących w otoczeniu pokładów soli (Wieliczka)" przygotowany przez mgr Weronikę Goraj z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska KUL, został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM 8 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Serdecznie gratulujemy!

Nakładem międzynarodowego wydawnictwa naukowego Springer ukazała się publikacja z serii Advances in Biochemistry in Health and Disease pt. ”Protein Kinase CK2 Cellular Function in Normal and Disease States” (ISBN 978-3-319-14543-3). Książka, której edytorami są profesorowie Khalil Ahmed (USA), Olaf-Georg Issinger (Dania) i Ryszard Szyszka (Katedra Biologii Molekularnej KUL) zawiera najnowsze informacje o stanie badań nad kinazą białkową CK2: strukturze, regulacji i funkcji w komórce prawidłowej oraz w stanach chorobowych.

Pozycja ta jest zbiorem 20 artykułów naukowych dotyczących najnowszych badań nad tym enzymem, napisanych przez uczestników 7th International Conference on Protein Kinase CK2 pt. Protein kinase CK2 - from basic insights to application, która odbyła się w dniach 10-13 września 2013 r. w Instytucie Biotechnologii. Więcej informacji o książce można uzyskać na stronie: http://www.springer.com/biomed/cancer/book/978-3-319-14543-3

Miło nam poinformować, że w dniu 27 lutego 2015r. dr Hieronim Golczyk z Katedry Biologii Molekularnej uzyskał stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie - biologia. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie cyklu publikacji pod tytułem: „Badania cytogenetyczne nad strukturalną heterozygotycznością u Oenothera i Tradescantia ze szczególnym uwzględnieniem permanentnej translokacyjnej heterozygotyczności”.

Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że projekt "Metoda wytwarzania ultragładkiej powierzchni refleksyjnej dla potrzeb optyki twardego promieniowania rentgenowskiego" przygotowany przez dr. Roberta Mroczkę z Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL, otrzymał rekomendację do finansowania w projekcie  TANGO, realizowanym przez Narodowe Centrum Nauki wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i znalazł się wśród 48 najlepszych projektów w Polsce.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Projekt ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

W listopadzie br. ukazała się prestiżowa publikacja Cambridge University Press pt. ”Ecology, Evolution and Behaviour of Wild Cattle: Implications for Conservation”. Książka zawiera informacje o biologii, ewolucji, stanie ochrony oraz metodach gospodarowania wszystkimi z 13 dziko żyjących gatunków plemienia Bovini. Współautorem dwóch rozdziałów dotyczących żubra jest prof. dr hab. Kajetan Perzanowski (kierownik Katedry Ekologii Stosowanej). Więcej informacji o książce na stronie Katedry.

Międzynarodowy zespół naukowców, w którego skład wchodzi dr Hieronim Golczyk (Instytut Biotechnologii KUL), kierowany przez prof. Ralpha Bocka (Instytut Fizjologii Molekularnej Roślin Maxa Plancka w Poczdamie-Golm, Niemcy), w dniu 8 czerwca 2014 r. na łamach prestiżowego czasopisma naukowego Nature, ogłosił, że uzyskał nowy gatunek tytoniu na drodze bezpłciowej.

W dniu 14 maja 2014 r. dr Emilia Fornal, Kierownik Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

W dniu 24 kwietnia 2014 r. dr Anna Rymuszka z Katedry Fizjologii i Ekotoksykologii (Instytutu Biotechnologii) uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie cyklu publikacji pod tytułem: „Immunotoksyczne oddziaływanie wybranych cyjanotoksyn na komórki układu odpornościowego ryb”.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Z satysfakcją informujemy, iż Uchwałą Nr 186/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 kwietnia 2014 r., uzyskaliśmy pozytywną ocenę programową na kierunku biotechnologia na poziomie studiów I i II stopnia. Następna wizytacja PKA została wyznaczona na rok akademicki 2019/20.
Badania prowadzone w kopalni węgla kamiennego „Bogdanka” przez naukowców z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska KUL, pod kierunkiem prof. Zofii Stępniewskiej, przyniosły pierwszy praktyczny rezultat - opracowanie i opatentowanie przełomowej metody produkcji ektoiny - cennej substancji wykorzystywanej w przemyśle kosmetycznym i medycznym.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL otrzymał Kategorię "B" w ramach obecnej, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kompleksowej oceny działalności naukowej. Uzyskaną kategorię można traktować jako sukces, zważywszy na to, że Wydział jest jedną z najmłodszych jednostek KUL, a jego "potencjał naukowy" jest wciąż w fazie budowy. Jest to również wymierny awans, gdyż poprzednia ocena uzyskana w ramach dawnego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego była o jedną kategorię niższa.