dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL, dziekan – przewodniczący

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prodziekan

dr hab. Magdalena Lubiarz

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

dr Joanna Kapusta

dr Zbigniew Kędzierski

dr Kinga Kulczycka

dr Radosław Mencfel

dr Andrzej Michalski

dr Marcin Płonkowski

dr Dorota Pylak

dr Joanna Renda

mgr Marek Solski

lic. Anna Siara – przedstawiciel studentów kierunków realizowanych w Instytucie Nauk Biologicznych

Radosław Gryczan – przedstawiciel studentów kierunków realizowanych w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Katarzyna Rogowska – przedstawiciel studentów kierunków realizowanych w Instytucie Nauk o Zdrowiu

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2021, godz. 11:29 - Ewa Pajdowska