Szanowni  Państwo, Studentki i Studenci  WPPKiA KUL
W trosce o zapewnienie najwyższego poziomu nauczania realizowanego w formach zdalnych udostępniamy adres email na który mogą Państwo zgłaszać prośby, ewentualne uwagi lub opinie dotyczące kształcenia prowadzonego na Wydziale.

Korespondencję w tym przedmiocie prosimy kierować na
adres poczty e-mail:  zdalnewppkia@kul.pl.

Władze WPPKiA, przy wymiernym wsparciu Fundacji Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski - Instytut Dialogu i Analiz Prawno-Gospodarczych, zakupiły licencje zdalnego dostępu do Lexoteki - bazy elektronicznych podręczników akademickich, przeznaczone dla studentów prawa, administracji oraz pracowników WPPKiA prowadzących zajęcia w bieżącym semestrze. Licencje ważne są do końca września 2020 r. Lista dostępnych podręczników znajduje się tutaj: https://www.lexoteka.pl/lista-podrecznikow

Warunkiem skorzystania z bazy jest posiadanie konta na platformie e-kul.
Osoby posiadające konto na e-kul - w najbliższym czasie proszę uważnie śledzić pocztę. Otrzymacie wiadomość rejestracyjną informującą Was o dodaniu licencji do utworzonego dla adresu mailowego w domenie kul.pl konta w ramach produktów Wolters Kluwer. Proszę postępować wtedy zgodnie z poleceniami zawartymi w wiadomości rejestracyjnej.
Osoby, które nie posiadają takowego, proszone są o utworzenie konta zgodnie z instrukcją startową wskazaną na e.kul.pl. Następnie należy skontaktować się z dr. Jackiem Trzewikiem w celu dodania licencji (trzewik@kul.pl).

Szanowni Państwo,

pragniemy zagwarantować ciągłość pracy w korzystaniu z Systemu
Informacji Prawnej LEX w czasie pracy i nauki zdalnej. Dlatego Wolters
Kluwer oferuje Państwu w okresie do 30 czerwca br. dostęp poprzez
system HAN http://buhan.kul.pl/han/lex/ lub zakładkę Biblioteka >> Zasoby >> Bazy danych
W przypadku utrzymania stanu epidemii przewidujemy możliwość
przedłużenia dostępu w tej formule na kolejny okres.
Przypominamy także, że dla studentów wydziałów prawa i
administracji stworzyliśmy LEXOTEKĘ, która  zapewnia łatwy i
natychmiastowy dostęp do ponad 110 najważniejszych podręczników
akademickich z odnośnikami do zawsze aktualnych aktów prawnych:
www.lexoteka.pl [6]

 

W dniu 25 marca 2020 roku Ojciec Święty mianował 54 letniego ks. dr. Jána Kuboša biskupem pomocniczym diecezji spiskiej na Słowacji przydzielając mu stolicę tytularną Quiza. Dotychczas był on proboszczem i dziekanem w Kieżmarku. W 1998 r. ukończył on studia w zakresie prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Biskup-nominat urodził się 28 lutego 1966 r. w Trstenej, tuż przy granicy w Chyżnym. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1989 r. w Bratysławie. W 1998 r. uzyskał licencjat z prawa kanonicznego na KUL w Lublinie, a w 2002 r. doktorat z teologii na rzymskokatolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bratysławie pw. świętych Cyryla i Metodego.
Od 28 września 1989 do 25 maja 1990 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową. Pracował w duszpasterstwie, w tym w latach 1993-1997 jako kapelan więzienny w Rużomberku. W latach 1997-2017 był ojcem duchownym w wyższym seminarium duchownym w Spiskim Podgrodziu. Pełnił też szereg ważnych funkcji zarówno w swojej diecezji, jak i w Słowackiej Konferencji Biskupów. Biegle włada językiem francuskim, rosyjskim i polskim, a w stopniu biernym językiem włoskim i angielskim.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach  w ramach Zintegrowanego Programu Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Projekt skierowany jest do studentów przedostatniego roku studiów:

II rok, I stopnia,

I rok, II stopnia,

IV rok, studia jednolite magisterskie,

III rok, studia inżynierskie.

 

Student w ramach Projektu rozwija swoje umiejętności w czterech kompetencjach:

 

Przedsiębiorczych,

Informatyczno/analitycznych,

Interpersonalnych,

Zawodowych.

 

Więcej informacji o projekcie

Prosimy o zapoznanie się z wdrożoną obecnie, w związku Zarządzeniem Rektora KUL z dn. 17.03.2020 r. oraz zgodnie z decyzją Władz Wydziału,  organizacją pracy Sekretariatu WPPKiA na okres od 18.03.2020 r.

Pracownicy Sekretariatu będą realizować swoje obowiązki zdalnie oraz przebywać na dyżurach w wyznaczonych dniach. Dyżury będą odbywać się w godz. 7.30-13.30.

Korespondencję można odbierać w zwykłym miejscu w pok. C-725, do którego dla pracowników Wydziału dostęp zapewni osoba dyżurująca. Tam także prosimy zostawiać korespondencję przeznaczoną dla Wydziału. W dni, kiedy dyżuruje Sekretariat Wydziału, korespondencję prosimy pozostawiać w pok. C-739.

Kierując się wskazaniami Rozporządzenia JM Rektora KUL z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a także sytuacją ogólną, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Sekretariacie do niezbędnego minimum i zawsze, kiedy jest to możliwe, korzystanie z kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Organizacja pracy Sekretariatu WPPKiA od 18.03.2020 r.

 

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

zapraszają Uczniów szkół ponadpodstawowych
 
do udziału w kolejnej edycji konkursu pt. "Znaj swoje prawa".

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie. Bieżąca edycja konkursu poświęcona została wybranym zagadnieniom statusu prawnego konsumenta.
 
Zwycięzca konkursu otrzyma indeks na kierunek  prawo oraz nagrody rzeczowe.

 

 

Informacje o konkursie oraz warunki uczestnictwa

 

Regulamin konkursu