Wydział Teologii Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Humanistycznych  
Wydział Filozofii nauki_scisle_o_zdrowiu_kontra_cmyk-01-01 Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych    

 

 

Kiedy powstawał Katolicki Uniwersytet Lubelski warunki pozwoliły na uruchomienie czterech wydziałów:

 • Teologicznego,
 • Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych (w 1923 r. przyjął nazwę Prawa Kanonicznego),
 • Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych,
 • Nauk Humanistycznych.

W ciągu prawie 100-letniej historii struktura Uniwersytetu zmieniała się kilkakrotnie. Zmianie ulegały nazwy niektórych wydziałów, w wyniku rozdziałów kompetencji oraz w związku z rozszerzaniem działalności Uczelni powstawały nowe.

Obecnie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II posiada 7 wydziałów:

 • Teologii,
 • Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
 • Filozofii,
 • Nauk Humanistycznych,
 • Nauk Społecznych,
 • Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu,
 • Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2020, godz. 13:32 - Grzegorz Tutak