Z wielką radością informujemy, że w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Filozofii KUL został zakwalifikowany do najwyższej kategorii A (dawna kategoria 1) w grupie jednostek jednorodnych "N3 - nauki o kulturze, filozofia, nauki teologiczne" (Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych).

Najnowsza ocena parametryczna została przeprowadzona na podstawie informacji na temat działalności jednostek naukowych w latach 2005-2009, co podkreśla, że sukces naszego Wydziału nie jest czymś jednostkowym i incydentalnym.

Wydział Filozofii jest najwyżej sklasyfikowanym wydziałem spośród dziewięciu wydziałów naszej uczelni. W rankingu ogólnopolskim Wydział Filozofii KUL w sekcji nauk o kulturze, filozofii i nauk teologicznych wyprzedziły tylko Wydział Filozoficzny UJ z kierunkami studiów filozofia, psychologia, socjologia, pedagogika, religioznawstwo oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z następującymi kierunkami studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, kulturoznawstwo, politologia, socjologia oraz stosunki międzynarodowe.

Ocena parametryczna jednostek naukowych określona jest za pomocą kategorii jednostki naukowej w skali od 1 do 5, przy czym kategoria 1 jest kategorią najwyższą. Oceny jednostek naukowych dokonują komisje Rady Nauki i proponują ich kategorie na podstawie końcowego wskaźnika efektywności jednostki (zob. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową, Dz. U. Nr 205, poz. 1489 ze zm.).

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2012, godz. 05:23 - Andrzej Zykubek