FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH W ROKU 2020


Zarządzenie ROP-0102-4/20 Prorektora ds. nauki i kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie wprowadzenia regulaminów konkursów grantowych i regulaminu nagród na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

KONKURSY GRANTOWE DYSCYPLINOWE dla dyscyplin ewaluowanych prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych KUL:
REGULAMIN KONKURSÓW GRANTOWYCH
FORMULARZ WNIOSKU
FORMULARZ RAPORTU RAPORTU ROCZNEGO
FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO
WNIOSEK O KOREKTĘ BUDŻETU

 

REZERWA DZIEKANA
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE badań naukowych składane w Sekretariatach ds. procesu naukowego poszczególnych dyscyplin prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych.

Wnioski powinny zawierać zwięzłe merytoryczne uzasadnienie, przewidywany rezultat działań i szacowaną kwotę całkowitą wraz z dokładnym wyszczególnieniem planowanych wydatków i ich przeznaczenia.
Planując koszty podróży służbowych Wnioskodawca może wykorzystać dostępne na stronie www.gofin.pl kalkulatory:
Kalkulator krajowej podróży służbowej
Kalkulator zagranicznej podróży służbowej

 

Stawka za kilometr (przy zgodzie na wyjazd samochodem) rozliczana jest według wzoru: ilość kilometrów*0,8358zł*80% (Zarządzenie Rektora KUL z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi KUL z tytułu podróży służbowych).

Wnioski o delegacje pracownicy składają bezpośrednio w Sekretariatach ds. procesu naukowego poszczególnych dyscyplin prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

 


GRANTY UNIWERSYTECKIE
DKPN - Dział Krajowych Projektów Naukowych

 

 

---

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Dnia 20.12.2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

 

WYKAZ CZASOPISM naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

 

WYKAZ WYDAWNICTW publikujących recenzowane monografie naukowe (29.09.2020)

 

WYKAZ WYDAWNICTW publikujących recenzowane monografie naukowe (17.12.2019)

 

 

 

 

 

---

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

 

---

 

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w sprawie pierwszego wykazu wydawnictw

publikujących recenzowane monografie naukowe

 

Lista wydawnictw

 

 

 

 

---

Program MNiSW "Wsparcie czasopism naukowych" - wyniki


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę czasopism, które otrzymają finansowanie w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”. Komunikat MNiSW

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2021, godz. 08:35 - Maria Mazurek-Olszowa