Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w sprawie pierwszego wykazu wydawnictw

publikujących recenzowane monografie naukowe

 

Lista wydawnictw

 

 

---

 

Spotkanie w dotyczące programu Horyzont 2020

 

 

---

 

II Konferencja Sukces Czasopisma Naukowego - czyli indeksowanie i zarządzanie czasopismami naukowymi

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w II Konferencji Sukces Czasopisma Naukowego - czyli indeksowanie i zarządzanie czasopismami naukowymi, która odbędzie się 27 października 2018 r. w Warszawie.

Spotkanie organizuje Wydawnictwo Termedia.

Więcej informacji o  programie oraz o szczegółach dotyczących rejestracji uczestników na stronie:

https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=885&p=5701

 

 

---

 

Konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe

im. Aleksandra von Humboldta

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła dwudziesty drugi konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Do 1 października br. kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy.

Stypendium ma na celu uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta. Stypendium im. A. von Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy naukowcy. Wysokość stypendium wynosi 4 000 EUR miesięcznie. Pobyt naukowy w Polsce w ramach stypendium Humboldta może trwać od 3 do 6 miesięcy. Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Wnioski - składane w języku angielskim - oceniają niezależni recenzenci będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybiera Zarząd Fundacji, kierując się ocenami recenzentów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2019 r.

Więcej informacji o programie: link.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorką programu:
Katarzyna Pronobis, e-mail: katarzyna.pronobis@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 09.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną organizacją pozarządową typu non-profit. Misją Fundacji jest wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych. Fundacja aktywnie wspiera i promuje mobilność naukową i  międzynarodową współpracę badawczą.

Więcej informacji na stronie: www.fnp.org.pl.

 

 

---

 

 

Szkolenie pt.: BAZY DANYCH JAKO POMOC

W PODNIESIENIU POZIOMU CZASOPISM NAUKOWYCH

 

Dział Repozytorium Instytucjonalnego KUL i Pozycjonowania Wydawnictw Naukowych serdecznie zaprasza na otwarte szkolenie pt:

BAZY DANYCH JAKO POMOC W PODNIESIENIU POZIOMU CZASOPISM NAUKOWYCH, które poprowadzi dr Aneta Drabek.

Spotkanie odbędzie się 22 maja 2018 r. w sali CTW 102 i będzie trwało od godz. 9:30 do około 13:45.

Szkolenie dedykowane jest głównie redaktorom czasopism naukowych, ale może być przydatne także dla pracowników naukowo-dydaktycznych.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

Program    Słowo od Prelegentki

Link do nagrań i materiałów z WARSZTATÓW DOSKONAŁOŚCI WYDAWNICZEJ, w których przedstawiciele Działu uczestniczyli w kwietniu. Szczególnie polecamy prezentację dr Miłosza Rojka (MNiSW) dotyczącą ministerialnego Programu „Wsparcia dla czasopism naukowych”:

https://clarivate.savoinspire.com/warsztat/button-8/

 

 

---

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Serdecznie zapraszamy Pracowników WNS na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

Termin, czas i miejsce spotkania: 17 maja br., godz. 9.00-9.45, sala CTW-220 (II piętro).

Cel konkursu: wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarze tematycznym konkursu. Przedmiotem konkursu są projekty realizowane poza Common Framework.

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego działania 4.3 „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi”.

Projekt składany w konkursie jest realizowany wyłącznie w ramach jednego tematu współpracy ponadnarodowej spośród wskazanych w konkursie:
1. Wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności;
2. Wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

Termin składania wniosków: 29 czerwca 2018 r.

 

---

 

 Szkolenie dla osób zainteresowanych składaniem wniosków na konkursy PRELUDIUM 15 i OPUS 15 z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

 

W dniu 17 maja2018 r. w godz 10.00-14.00 w sali CTW-113 odbędzie się szkolenie dla osób zainteresowanych składaniem wniosków na konkursy PRELUDIUM 15 i OPUS 15 z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Szkolenie poprowadzi dr hab. Wojciech Sowa - pracownik NCN, koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Chętnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału do DKPNiDS e-mail:wojcik@kul.pl. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi maks. 25 osób. W pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które mają otworzony wniosek na OSF i przygotowują projekty. Na spotkanie powinni przynieść swój materiał oraz listę pytań, które będzie można zadać prowadzącemu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 maja b.r. włącznie lub do wyczerpania się miejsc.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2019, godz. 15:01 - Maria Mazurek-Olszowa