Wyszukiwarka czasopism naukowych

---

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

 

---

 

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w sprawie pierwszego wykazu wydawnictw

publikujących recenzowane monografie naukowe

 

Lista wydawnictw

 

---

Nabór wniosków na granty w ramach puli dyscyplinowej WNS ze środków subwencji - 2019 r. - kolejne edycje

 

---

 

Środki na działalność naukową w roku 2019

na Wydziale Nauk Społecznych:


1. Działalność Statutowa – pozostałość roku 2018:
• w podziale zasadniczym na zadania badawcze (granty z pozostałości dotacji statutowej) – konkurs rozstrzygnięty,
• rezerwa dziekana,
• stypendia dla doktorantów (konkurs na rok akad. 2018/2019 rozstrzygnięty)
• pula Prorektora przeznaczona na cel wydawniczy - Komunikat Prorektora (pulę wydawniczą obsługuje Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej).

 


2. Subwencja na rok 2019 – w podziale na pulę dyscyplinową oraz uniwersytecką.

 

W puli dyscyplinowej funkcjonuje:

Rezerwa Dziekana WNS na każdą dyscyplinę oddzielnie (bez możliwości przesunięć) - podanie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem centrum budżetowego (tematu badawczego) - zaopiniowane przez Dyrektora Instytutu (Koordynatora dyscypliny)
Granty wydziałowe – konkurs przeprowadzany na podstawie przyjętego przez Senacką komisję ds. nauki Regulaminu (nabór wniosków do 31 maja 2019 r.)
Zadania badawcze – dzielone według regulaminu Wydziału (za osiągnięcia naukowe)
• Możliwość zasilenia zadań badawczych z rezerwy Prorektora.

 


W puli uniwersyteckiej – będą funkcjonować nagrody oraz granty misyjne, interdyscyplinarne i dla dyscyplin nieparametryzowanych.
Konkursy z puli uniwersyteckiej obsługiwane są przez Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej.
Komplet informacji na stronie DKPNiDS.

 

 

Finansowanie nauki z subwencji 2019

Więcej informacji o źródłach finansowania na stronie Działu Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej.

 

 

 

 

---

Program MNiSW "Wsparcie czasopism naukowych" - wyniki


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę czasopism, które otrzymają finansowanie w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”. Komunikat MNiSW

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2019, godz. 13:48 - Maria Mazurek-Olszowa