Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

dr hab. Filip Ciepły – Dziekan WNITPrzewodniczący Komisji

 

dr Katarzyna Czarnek –  Koordynator WKJK

 

dr hab. Grażyna Mazurkiewicz - Boroń, prof. KUL 

– Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska

– Koordynator kierunku Inżynieria środowiska II    stopnia

 

dr Rafał Kuzioła – p.o. Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej

– Koordynator dyscypliny Inżynieria Materiałowa

– Koordynator kierunku Inżynieria materiałowa I stopnia

 

dr Sylwia Terpiłowska

– Koordynator kierunku Inżynieria środowiska I stopnia

– Koordynator kierunku Dietetyka I stopnia

 

dr hab. Leszek Ćwikła - Koordynator kierunku Prawo

 

ks. dr hab. Roman Sieroń - Koordynator kierunku Pedagogika I stopnia

 

dr inż. Ewelina Grabias – reprezentant kierunku Inżynieria materiałowa

 

mgr inż. Ewa Hołota – reprezentant kierunku Inżynieria środowiska

 

dr Dorota Bis – Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji

 

Kamil Kutyła – student kierunku Inżynieria środowiska

 

Piotr Fornal – student kierunku Inżynieria materiałowa

 

Joanna Dąbrowska - student kierunku Prawo

 

Marzena Raczycka - studentka kierunku Pedagogika

 

Autor: Sylwia Terpiłowska
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2019, godz. 19:30 - Filip Ciepły