Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL  – Przewodniczący Komisji

– Prodziekan ds. kształcenia

 

dr Katarzyna Czarnek –  Koordynator WKJK

 

dr hab. Dominik Tyrawa  

– Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska

 

dr Rafał Kuzioła

– p.o. Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej

– Koordynator dyscypliny inżynieria materiałowa

– Koordynator kierunku inżynieria materiałowa I stopnia

 

dr Sylwia Terpiłowska – Koordynator kierunku inżynieria środowiska 

 

dr Joanna Wasąg – reprezentant kierunku inżynieria materiałowa

 

mgr inż. Ewa Hołota – reprezentant kierunku inżynieria środowiska

 

dr Artur Lis – reprezentant studiów podyplomowych 

 

ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – reprezentant pracowników badawczo-dydaktycznych  

 

dr inż. Olena Dan – reprezentant pracowników dydaktycznych  

 

Kamil Kutyła – student kierunku Inżynieria środowiska

 

Piotr Fornal – student kierunku Inżynieria materiałowa

 

Joanna Dąbrowska - student kierunku Prawo

 

 

 

Autor: Sylwia Terpiłowska
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020, godz. 10:05 - Małgorzata Wolak