dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL – przewodniczący

dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL

dr Joanna Kapusta

dr Kinga Kulczycka

vacat

dr Radosław Mencfel

dr Andrzej Michalski

dr Marcin Płonkowski

dr Dorota Pylak

dr Kinga Syty

vacat

mgr Marek Solski

vacat – przedstawiciel studentów INB

Kamil Andres – przedstawiciel studentów INIT

Radosław Gryczan – przedstawiciel studentów IMIiAK

Katarzyna Rogowska – przedstawiciel studentów INoZ

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2021, godz. 21:37 - Ewa Pajdowska