dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL – przewodniczący

dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL

dr Katarzyna Czarnek

dr Anna Gronba-Chyła

dr Joanna Kapusta

dr Kinga Kulczycka

dr Radosław Mencfel

dr Andrzej Michalski

dr Marcin Płonkowski

dr Dorota Pylak

dr Kinga Syty

mgr Katarzyna Grąz

mgr Marek Solski

inż. arch. kraj. Monika Rzeźnik – przedstawiciel studentów IMIiAK

vacat – przedstawiciel studentów INB

Michał Kruk – przedstawiciel studentów INIT

Katarzyna Rogowska – przedstawiciel studentów INoZ

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2022, godz. 15:26 - Ewa Pajdowska