„Podstawowymi jednostkami organizacyjnonaukowymi są wydziały; liczba i nazwy wydziałów odpowiadają strukturze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (Statut TN KUL § 38).

  

  przewodniczący
 Wydział Teologii >>>  ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
Wydział Filozoficzny >>> prof. dr hab. Zenon Roskal

Wydział Historyczno-

Filologiczny >>>

dr hab. Jakub A. Malik, prof. KUL
Wydział Nauk Społecznych >>> ks. prof. Edward Walewander
Wydział Nauk Prawnych >>> ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy >>>

dr hab. prof. nadzw. Ryszard Szyszka
Wydzial Nauk Prawnych
i Ekonomicznych KUL
  >>>
ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL

„Celem stworzenia właściwych ram i warunków dla pracy swych członków zainteresowanych określoną dyscypliną naukową lub też dla zadań specjalnych - zwłaszcza bibliograficznych, materiałowo-dokumentacyjnych i edytorskich - wydział może tworzyć komisje, komitety i instytuty. Powołuje je na wniosek wydziału Zarząd Towarzystwa Naukowego. Wydział sprawuje nadzór nad pracą działających w jego ramach jednostek organizacyjnonaukowych” (Statut TN KUL § 43) .

  przewodniczący
Komisja Pedagogiczna dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
Komisja Psychologiczna prof. dr hab. Czesław Walesa
Komisja Filozofii Przyrody >>> dr hab. Józef Zon, prof. KUL
Komisja Badań nad Historią Teologii
i Filozofii w średniowieczu
abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus
Komisja J. Maritaina vacat
Komisja Badań nad Antykiem
Chrześcijańskim >>>
Do XI 2012: † ks. prof. dr hab. Henryk Wójtowicz
Komisja Badań nad Religią s. prof. dr hab. Zofia Zdybicka
Komisja Kulturoznawstwa ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Komisja Naukoznawstwa dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL

 

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2013, godz. 09:35 - Stanisław Sarek