Instytut Europeistyki
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski
zainteresowanych tematyką współpracy państw europejskich w ramach Unii Europejskiej,
strefy Schengen, Rady Europy, Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
do udziału w kolejnej - trzeciej już edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Integracji Europejskiej.

 

Nagrodą główną w Konkursie jest indeks na kierunek Europeistyka (prowadzony w języku polskim lub angielskim) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych!
Przewidziane są także atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Obecna edycja odbywa się pod hasłem
„Rozszerzanie Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy”.


Zgłoszenia na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu należy przesyłać pocztą tradycyjną do 25 lutego 2016 roku
(decydująca jest data stempla pocztowego)
na następujący adres:


Sekretariat Instytutu Europeistyki
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Spokojna 1, 20-047 Lublin
z dopiskiem: Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej

 

Konkurs odbędzie się w dniu 4 marca 2016 roku w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie.

 

 

 

 Partnerzy Konkursu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2016, godz. 15:50 - Paweł Wojtasik