Program Praktyk Studenckich - Pedagogika - studia I stopnia (licencjackie) i studia II stopnia (magisterskie)

 

praktyki_licencjat__efekty_ksztalcenia

 

praktyki_magisterskie__efekty_ksztalcenia

 

Studenci mają możliwość wyjazdu na część studiów i na praktyki międzynarodowe w ramach programu ERASMUS.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018, godz. 12:02 - Adam Garbacz