ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA SELEKCJI STUDENTÓW. doc

 

ZASADY ROZDZIAŁU ŚRODKÓW I FINANSOWYCH.doc

 

Uczelnia dysponuje jeszcze środkami na realizację wyjazdów na praktykę w roku akademickim 2009/10 (dotyczy tylko samodzielnego poszukiwania praktyk). Wyjazdy na praktykę (3-miesięczne) muszą być zrealizowane w terminie od 1 czerwca 2010 r. do najpóźniej 28 września 2010 r (w przypadku studentów ostatniego roku studiów I, II stopnia lub V roku jednolitych magisterskich możliwy jest wcześniejszy termin rozpoczęcia praktyki). 

Termin składania aplikacji upływa 10 marca 2010 r. Bliższe informacje oraz wymagane dokumenty aplikacyjne dostępne są w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych p. 202, 203, tel. 81 445 42 04, 81 445 41 81, e-mail: sylter@kul.pl ; glen@kul.pl