WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH 2019-20

 

 

 

Prosimy nie używać formularzy z poprzednich lat ani nie zmieniać formatu formularzy przy wypełnianiu!!!

 


Informacje i dokumenty aplikacyjne

 

Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów.pdf (przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej, prosimy b. dokładnie zapoznać się z tym dokumentem)

 

Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów.doc 

 

Formularz zgłoszeniowy (wraz z zawartą na ostatniej stronie klauzulą informacyjną)

 

Indywidualny program szkolenia.doc

 

STT UMOWY 201920.xls

 

Lista uczelni posiadających ECHE 2019-20.xls


Kody - sektor gospodarki.doc

 

Strona z ofertami szkoleń Integration and Promotion of Staff Training Courses at Universities across Europe (IMMOTION)

 

Informacje i dokumenty dla zakwalifikowanych pracowników

 

 

Dokumenty wyjazdowe.doc

 

Wskazówki dot. wypełnienia wniosku o delegację.doc

 

Umowa.doc i Klauzula informacyjna do umowy.doc

 

Zaświadczenie o pobycie.doc

 

Indywidualny raport z wyjazdu on-line EU survey - wypełniany on-line

 

Sprawozdanie KUL z wyjazdu.doc

 

 

Dokumenty ubezpieczeniowe


Zgłoszenie_do_ubezpieczenia.doc