Najpierw 29 X w Gorzycach, a następnie 5 XI w Grębowie jako patron
naukowy zainaugurowaliśmy wykłady dla tamtejszych Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. Spotkania poprowadził ks. dr hab. Roman B. Sieroń,
prof. nadzw., kierownik Centrum Dydaktyki IIŚ WNIT. Aktywni i
sympatyczni seniorzy wysłuchali wykładu "Dobre wychowanie w trudnej
ponowoczesności".

Inauguracja w Gorzycach rozpoczęła się uroczystą Mszą św.,
którą celebrowali ks. prof. Roman B. Sieron oraz ks. dr Mariusz
Kozłowski, dziekan gorzycki. Następna część z udziałem m.in.
starosty tarnobrzeskiego i wójta gminy Gorzyce objęła m.in.
immatrykulacje 12 nowych studentów UTW, część artystyczną oraz
wykład inauguracyjny.
Inauguracja w Grębowie odbyła się 5 XI w Gminnym Centrum Kultury,
gdzie co miesiąc odbywają się zajęcia tamtejszej Akademii Seniora.

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2019, godz. 13:09 - Małgorzata Wolak