W dniach 9 - 11 grudnia 2010 r. w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa :" Granice sztuki
współczesnej – wokół twórczości Władysława Hasiora",
w ramach której Leszek Mądzik wygłosił wykład zatytułowany "Sacrum -profanum".