8 kwietnia 2019r. w ramach XXVI Tygodnia Prawników odbył się Wykład otwarty magistra Roberta Sosika dotyczący problematyki prowokacji w kontekście przestępstw o charakterze pedofilskim. Sala CTW - 113!

Na przestrzeni ostatnich lat popularność zyskało zjawisko ujęcia obywatelskiego w kontekście rzekomych pedofili, którzy za pośrednictwem internetowych komunikatorów umawiali się z dorosłymi prowokatorami. Istotą prowokacji było więc wywołanie u rozmówcy błędnego przekonania, że rozmawia z osobą nieletnią, a następnie doprowadzenie do spotkania w celach seksualnych. Prowokacje obywatelskie nie są wyraźnie określone w obowiązującym prawie karnym, a ich stosowanie rodzi niebezpieczeństwo wykroczenia poza prawnie dopuszczalne ramy zachowań. W związku z tym wydaje się zachodzić konieczność wprowadzenia zmian do art. 24 Kodeksu karnego, wprowadzając zakaz stosowania wszelkich form prowokacji, w tym także niepenalizowanej obecnie prowokacji pasywnej. W trakcie wykładu omówię instytucję „prowokacji obywatelskiej” opierając się na przykładowych i autentycznych materiałach filmowych obrazujących omawiane zagadnienie, przedstawię granice prowokacji w kontekście art. 24 k.k. oraz jej relację wobec uprawnień organów ścigania i służb specjalnych do stosowania kontroli operacyjnej (w tym także prowokacji operacyjnej) i zasad ich stosowania, aby ostatecznie dodatkowo wykazać, że ofiara dorosłego prowokatora, czyli domniemany pedofil, w toku prowokacji nie popełnia żadnego czynu zagrożonego pod groźbą kary obecnie obowiązującą ustawą.

O autorze:
mgr Robert Sosik – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Autor: Bartłomiej Grzeluszka
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2019, godz. 12:30 - Bartłomiej Grzeluszka