Wykładem otwartym Sędziego Sądu Najwyższego dr hab. Pawła Czubika, prof. UEK, pt. „Problematyka prawa państw nieuznanych” został zainaugurowany XXVI Tydzień Prawników.

Państwa nieuznane przez które należy rozumieć jednostki polityczne świata, które pomimo braku uznania na arenie międzynarodowej posiadają cechy państwowości. W myśl dominującej w prawie międzynarodowym zasady uznanie państwa na arenie międzynarodowej nie jest warunkiem koniecznym do jego powstania. 
W praktyce często jednak na arenie międzynarodowej państwa te nie są uważane za niepodległe. Funkcjonują one jednak na określonym terytorium, posiadają spójną ludność i rządy sprawujące nad nimi suwerenną kontrolę.

Problematyka istnienia państw nieuznanych pokazuje że zarówno dla obywateli którzy przez nie są reprezentowani, jak i dla podmiotów od których dane państwo nieuznane najczęściej się odrywa, pokazuje jak ważnym tematem jest ich istnienie oraz działalność na arenie międzynarodowej.


Wykład poprowadził:

Paweł Czubik - Sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, notariusz (do 2018r.) oraz nauczyciel akademicki. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Autor: Bartłomiej Grzeluszka
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2019, godz. 15:35 - Bartłomiej Grzeluszka