Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli prof. dr hab. Andrzej Kuczumow wraz z Członkami Rady Wydziału mają zaszczyt zaprosić na wykład pod tytułem:

 

Bezpieczeństwo ekonomiczne PolskiWykład wygłosi wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek
27 listopada 2017 r., godz. 13.00 Biblioteka Międzyuczelniana w Stalowej Woli ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 10

 

 

Dr hab. Przemysław Czarnek odbył studia magisterskie z prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, zakończone egzaminem magisterskim na podstawie pracy nt. "Konstytucyjne podstawy powszechnego uwłaszczenia w Polsce", napisanej pod kierunkiem Prof. Dariusza Dudka.
W 2006 r. uzykuje stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy nt. "Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III RP", napisanej pod kierunkiem Prof. Dariusza Dudka. Od 2007 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta.
W dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nadaje mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.
Autor blisko 60 artykułów i haseł encyklopedycznych oraz leksykograficznych.
Zatrudniany dodatkowo na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz w organizacjach pozarządowych. Stały współpracownik kancelarii adwokackich i kancelarii radców prawnych.
Z dniem 9 grudnia 2015 r. Premier Beata Szydło powołała go na stanowisko Wojewody Lubelskiego.

Autor: Joanna Dyrda-Muskus
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017, godz. 13:50 - Małgorzata Wolak