Analizy onomastyczne

Cenzura literacka w latach 1918-1990

Estetyka

Franciszkanizm w literaturze XX wieku

Historia teatru polskiego, część I (do 1765 r.)

Inny Norwid

Język kobiet, język mężczyzn

Język polski w tłumaczeniach - normy poprawności i błędy językowe

Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Lektura tekstów literatury współczesnej: Gombrowicz - nasz współczesny

Lektury historyka języka

Literatura i polityka (XVI-XVIII wiek)

Literatura i szaleństwo. Nowożytne koncepcje twórczości i ich antyczne źródła

Literatura realizmu i naturalizmu

Literatura wobec sacrum - od Młodej Polski do lat ostatnich

Literatura żydowska powstała na ziemiach Rzeczpospolitej w XIX i XX w.

Między świadectwem a literaturą. Niektóre problemy z badaniem literatury najnowszej

Młodopolskie małe prozy

Norwid i drugie pokolenie romantyczne

Nurty, problemy, zjawiska wybitne w literaturze po 1918 roku do lat 80. XX wieku

Obraz Syberii w literaturze XIX wieku

Odmiany funkcjonalne języka w historii polszczyzny

Powieść historyczna II połowy XIX wieku

Prehistoria i „dzieje bajeczne” w piśmiennictwie romantyzmu

Problem relacji nauczyciel - uczeń trudny we współczesnej edukacji polonistycznej

Problematyka obyczajowa w dziełach modernistów

Przemiany w literaturze po 1989 r.

Romantyzm europejski

Romantyzm - współczesność literacka

Świadectwa poezji. Wokół tzw. przełomu romantycznego

Teoria przekładu cz. I - rys historyczny

Teoria przekładu cz. II - najnowsze teorie i strategie tłumaczeń

Twórczość Bolesława Prusa

Twórczość Józefa Wittlina na tle literatury polskiej w kraju i na emigracji

Wiedza o komunikacji

Współczesne kierunki w badaniach literackich

Wybrane zagadnienia z historii krytyki literackiej i artystycznej

Wybrane zagadnienia z teorii literatury

XX-wieczna powieść amerykańska

Z zagadnień modernizmu

Z zagadnień neuro- i psycholingwistyki

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2012, godz. 10:12 - Małgorzata Nowak-Barcińska