W dniach 8-19 października 2018 r. w ramach umowy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Papieskim Uniwersytetem Urbaniana w Rzymie na Instytucie Nauk Biblijnych gości ks. prof. Francesco Bianchini. Dla doktorantów INB oraz dla wszystkich zainteresowanych studentów prowadzi on wykład w języku angielskim pt. „Egzegeza i teologia listu do Galatów” w wymiarze 30 godzin. Ks. Profesor jest autorem wielu cennych komentarzy i publikacji naukowych na temat pism św. Pawła. Jego wykład obejmuje historyczne, literackie i teologiczne ujęcie listu św. Pawła do Galatów przy zastosowaniu metody retorycznej.

 

In the days 8-19 October 2018 on the basis of agreement between John Paul II Catholic University in Lublin and Pontifical Urban University in Rome we host in Biblical Institute prof. Francesco Bianchini. He has 30 hours lecture in English „Exegesis and Theology of the letter to Galatians” for doctoral students and all students who have interest of this subject. Prof. Bianchini is the author of many precious commentaries, books and articles to the letters of St. Paul. His lecture contains historical, literary and theological analysis of the letter to Galatians using literary-rhetorical approach.

 

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, godz. 12:23 - Marcin Zieliński