Wykłady prof. Dmytra Buczki

 

W dniach 5.05. - 9.05.2008 roku na zaproszenie Katedry Języków Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL gościł prof. Dmytro Buczko, kierownik Katedry Językoznawstwa Ukraińskiego i Ogólnego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu z cyklem wykładów z zakresu językoznawstwa ukraińskiego.

 

Wykłady obejmujące głównie zagadnienia z onomastyki i językoznawstwa porównawczego, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko pracowników Instytutu, ale przede wszystkim studentów, zarówno IFS KUL jak i ukrainistyki UMCS. Wszechstronna wiedza językoznawcza, uzupełniana często barwnymi przykładami z życia wziętymi i przede wszystkim łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktu ze słuchaczami były przyczyną codziennej wysokiej frekwencji.

 

Absolwent wydziału filologicznego Uniwersytetu Lwowskiego, rocznik 1960. Pierwsza praca naukowa Маловідомі сторінки з рукописної спадщини О. Павловського (1962) została napisana na podstawie nieznanego rękopisu słownika ukraińsko-rosyjskiego (litery А-Б) z ilustracjami i przedmową Pawłowskiego, autora pierwszej gramatyki nowego ukraińskiego języka literackiego.

 

Prof. Dmytro Buczko jest autorem około 200 prac naukowych, książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz recenzji z zakresu historii języka ukraińskiego oraz onomastyki. Jest członkiem Ukraińskiej Akademii Nauk, obecnie kierownikiem Katedry językoznawstwa ukraińskiego i ogólnego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu w Tarnopolu.

 

Ważniejsze prace: Лексична база відапелятивних топонімів Покуття (1991), Походження назв населених пунктів Покуття (1990), Słownik a tergo ojkonimów Ukrainy (2001), Відпатронімні ойконіми України на -инці, Українські студії, вип. 6-7, Івано-Франківськ 2006-2007, с. 26-37.

Wykaz bibliograficzny prac naukowych został opublikowany z okazji 70. urodzin Profesora w: Дмитро Бучко. Бібліографічний покажчик із передмовою про життєвий шлях і наукову діяльність мовознавця та привітаннями Ювіляра з його сімдесятиліттям, Тернопільський Національний Педагогічний Університет імені Володимира Гнатюка, 2007, сс. 70.

 

W latach 1998-2003 pracownik naukowo-dydaktyczny KUL i kierownik Katedry Języków Słowiańskich.

 

Zobacz fotogalerię

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2008, godz. 00:36 - Monika Grygiel