Instytut Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić Sz. P. Studentów, Pracowników i wszystkich zainteresowanych na serię wykładów z językoznawstwa ukraińskiego, które w ramach programu Erasmus + wygłosi gość z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu (Ukraina), prof. Oksana Kushlyk.


Terminarz i tematy wykładów:

1. Дериватологія як розділ мовознавчої науки: предмет дослідження, завдання, основні поняття (Derywatologia jako dział językoznawstwa: przedmiot badań, zadania, najważniejsze terminy), 01.03. 2016 r., s. GG 310, godz. 8.20-9.50;

2. Формантоцентричний аспект дослідження словотвору (Badania nad słowotwórstwem: aspekt formantocentryczny), 4.03.2016 r., s. CN 106, godz. 12.30-14.00).

3. Особливості основоцентричного підходу до вивчення словотвірних явищ (Z badań nad zjawiskami słowotwórstwa – aspekt osnowocentryczny), 4.03.2016 r., s. CN 106, godz. 12.30-14.00.

4. Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові (Czasowniki pochodne w paradygmacie słowotwórczym języka ukraińskiego), 2.03.2016 r., s. GG 305, godz. 11.40-13.10.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016, godz. 10:09 - Monika Grygiel