„Wykłady z psychologii” to seria cyklicznych i otwartych spotkań organizowanych w Instytucie Psychologii KUL. Prezentowane w ich trakcie referaty dotyczą zagadnień psychologii i powiązanych z nią dziedzin. Prelegentami są profesorowie naszego Instytutu oraz zaproszeni goście.

 

 

Wydarzenia:

 

19 listopada 2013 roku odbył się wykład prof. Johna B. Nezleka (College of William & Mary, Williamsburg, USA),  uznanego specjalisty i autora publikacji na temat analiz wielopoziomowych, pt. „An Introduction to Multilevel Modeling for Psychologists".

informacje o prelegencie>>>

prezentacja z wykładu>>>

 

4 lipca 2013 roku odbył się wykład prof. Guido Alessandri (Uniwersytet Sapienza w Rzymie)  pt.  Structural and processual longitudinal determinants of prosociality. 

informacje o prelegencie>>>

prezentacja z wykładu>>>

Nagranie wykładu:

 

***

 

25 kwietnia 2013 roku odbył się wykład prof. dr hab. Andrzeja Sękowskiego (KUL) pt.  "Wybitne zdolności, geniusz i twórczość jako przedmiot badań psychologicznych"

abstrakt wykładu>>>

informacje o prelegencie>>>

Nagranie wykładu:

 

 

 

 ***

 

28 lutego 2013 roku  odbył się wykład pt. "Czy potrzebna nam jest filozofia psychologii?” Wygłosił go dr Andrzej Jastrzębski OMI, w latach 2009-2012 profesor w Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, obecnie wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

  Nagranie wykładu:

 

   ***

Autor: Bibianna Bałaj
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2014, godz. 17:34 - Michał Wiechetek