Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych informuje, że ogłoszonym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopisma z dyscypliny nauki teologiczne wydawane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II uzyskały wysokie wyniki: czasopisma biblijne The Biblical Annals i Verbum Vitae otrzymały 70 punktów a czasopismo patrystyczne Vox Patrum40 pkt.

 

Serdecznie gratulujemy redaktorom!

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2020, godz. 07:56 - Ewa Zięba