• rozprawa doktorska w wersji papierowej (ilość egzemplarzy papierowych określają przepisy wewnętrzne obowiązujące dla danych wydziałów)
  • streszczenie rozprawy doktorskiej (ilość streszczeń określają przepisy wewnętrzne obowiązujące dla danych wydziałów)
  • rozprawa doktorska w wersji elektronicznej (1 egzemplarz)
  • podpisane oświadczenie o sposobie udostępniania pracy po obronie w wersji papierowej (2 egzemplarze) (załącznik nr 1 do zarządzenia)
  • uzupełniony opis rozprawy doktorskiej w wersji papierowej (1 egzemplarz) (załącznik nr 2 do zarządzenia)
  • podpisana umowa licencyjna niewyłączna na publiczne udostępnienie rozprawy po obronie w wersji papierowej - w przypadku gdy takowa jest zawierana (2 egzemplarze) (załącznik nr 1 do Regulaminu Repozytorium)

 

W oświadczeniu o sposobie udostępniania rozprawy po obronie autor rozprawy doktorskiej może udzielić KUL zgody na rozpowszechnienie swojej pracy w ramach Repozytorium lub nie wyrazić takiej zgody.

 


 

 

Autor: Mirella Nawracała-Urban
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2019, godz. 12:19 - Katarzyna Spira