WYKAZ RECENZENTÓW
Roczników Kulturoznawczych w 2010 roku

 

 • O. prof. zw. dr hab. Andrzej Bronk SVD (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Augustyn Eckmann (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Piotr Jaroszyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Henryk Kiereś - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr hab. Stanisław Longosz - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Jan Sochoń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Ks. dr hab. Sławomir Szczyrba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Dr hab. Bogumiła Truchlińska - prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Andrzej Tyszczyk - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, godz. 13:57 - Andrzej Zykubek