WYKAZ RECENZENTÓW
Roczników Kulturoznawczych w 2011 roku

 

  • Ks. prof. zw. dr hab. Augustyn Eckmann (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Ks. prof. zw. dr hab. Zygmunt Hajduk SDS (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Prof. zw. dr hab. Jan Iluk (Uniwersytet Gdański)
  • Dr hab. Leszek Kopciuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Dr hab. Dorota Kudelska - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Moskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Dr hab. Ryszard Strzelecki - prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  • Ks. dr hab. Sławomir Szczyrba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, godz. 13:58 - Andrzej Zykubek