WYKAZ RECENZENTÓW
Roczników Kulturoznawczych w 2012 roku

 

 • prof. dr hab. Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. zw. dr hab. Marian Filipiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • o. prof. dr hab. Witold Kawecki CSsR (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Kobielus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • prof. dr hab. Joanna Judycka (Uniwersytet Gdański)
 • ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Wilhelm Myszor (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr Lucyna Nowak (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie)
 • ks. prof. zw. dr hab. Bogdan Poniży (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Stoff  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. zw. dr hab. Zofia Zarębianka (Uniwerystet Jagielloński w Krakowie)
 • dr Grzegorz Żuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, godz. 13:59 - Andrzej Zykubek