WYKAZ RECENZENTÓW
Roczników Kulturoznawczych w 2013 roku (nr 1-4)

 

 • Dr Małgorzata Abbasy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Dr hab. Stefan Bednarek - prof. UW (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Józef Burszta (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
 • Prof. zw. dr hab. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Prof. zw. dr hab. Marian Golka(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. Kamil Kardis - prof. PU (Uniwersytet Preszowski w Preszowie; słow. Prešovská Univerzita v Prešove)
 • O. prof. zw. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. Leszek Kopciuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Grażyna Legutko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Dr hab. Anna Lemańska - prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. zw. dr hab. Jan Lewandowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Franciszek Lis - prof. PL (Politechnika Lubelska)
 • Ks. dr hab. Piotr Paweł Maniurka (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. zw. dr hab. Jolanta Małgorzata Marszalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Marcin Rebes (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Dr Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy T. Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Ks. dr hab. Dariusz Tabor CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • Dr hab. Andrzej Tyszczyk - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Iwona Wiśniewska (Instytut Badań Literackich PAN)
 • Dr hab. Anna Ziębińska-Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Ks. dr hab. Mirosław Wróbel - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. dr hab. Jolanta Żelazna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, godz. 14:00 - Andrzej Zykubek