WYKAZ RECENZENTÓW
Roczników Kulturoznawczych w 2014 roku (nr 1-4)

 

 • Dr hab. Małgorzata Abbasy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Dr hab. Wanda Bajor (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Stefan Bednarek - prof. UW (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr Lilianna Bieszczad (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Józef Burszta (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
 • Dr hab. Przemysław Gut - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • Dr Justyna Szulich-Kałuża (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Henryk Kiereś - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Wojciech Kudyba - prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. zw. dr hab. Jan Zbigniew Lewandowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Prof. zw. dr hab. Jolanta Małgorzata Marszalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
 • Dr Robert Sawa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Jan Sochoń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Prof. zw. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk - prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie)
 • Ks. dr hab. Kazimierz Święs (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. dr hab. Mirosław Wróbel - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Ryszard Zajączkowski - prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, godz. 01:36 - Andrzej Zykubek