WYKAZ RECENZENTÓW
Roczników Kulturoznawczych w 2015 roku (nr 1-4)

 

 • Dr hab. Małgorzata Abassy (Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Józef  Franciszek  Bednarek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 • Dr Arleta Chojniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • O. prof. zw. Leon Dyczewski (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna)
 • Dr hab. Adam Fitas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Grzegorz Mariusz Godlewski (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. zw. dr hab. Marian Golka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Ks. dr hab.  Jarosław  Jęczeń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Agnieszka Jarosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • O. prof. zw. dr hab. Witold Kawecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Dr hab. Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Dr hab. Prof. KUL Agnieszka Lekka-Kowalik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. prof. prof. SWPS - Kazimierz Krzysztofek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
 • Ks. dr Adam Kubiś (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Robert Kublikowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Prof. zw. dr hab. Jan Lewandowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. Paweł Mazanka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Dr Joanna Michalczuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. Ryszard Moń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Ks. prof. Józef Niewiadomski (Universität Innsbruck)
 • Dr hab. prof. KUL Beata Katarzyna Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Magdalena Pyter (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Prof. UMCS - Andrzej Radomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr Marcin Rebes (Uniwersytet Jagielloński)
 • Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
 • Dr Weronika Bryl-Roman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dr hab. prof. UAM Barbara Skowronek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. prof. UAM Wojciech Skrzydlewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Ks. prof. zw. dr hab. Jan Sochoń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Dr hab. Zbigniew W. Solski (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Stoff (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Prof. UKW Ryszard Strzelecki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Dr  Anna  Sugier-Szerega (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Dariusz Wadowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. zw. dr hab. Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Ks. prof. zw. Miroslaw S. Wróbel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. prof. KUL Ryszard Zajączkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Grzegorz Żuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, godz. 01:34 - Andrzej Zykubek