Rok 1, sem. I


Historia książki (wykład), 2 ECTS
Tekstologia (warsztaty), 2 ECTS
Warsztat naukowy edytora (warsztaty), 2 ECTS

Rok 2, sem. III


Historia Polski (wykład), 3 ECTS
Archiwa literackie/ Literatura polska XX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład do wyboru), ECTS
Podstawy krytyki genezy i krytyki tekstu (ćwiczenia), 2 ECTS

Rok 3, sem. V


Literatura polska XX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład), 1 ECTS

Literatura powszechna (od roku 1918) wykład, 1 ECTS

Rynek wydawniczy w Polsce / Promocja książki w mediach (konwersatorium do wyboru), 4 ECTS

Autor: Wojciech Kruszewski
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021, godz. 07:21 - Wojciech Kruszewski