Wykład "(Nie)znany Żywot Konstantyna i Heleny w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie”

"(Nie)znany Żywot Konstantyna i Heleny w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie”Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim zaprasza na posiedzenie naukowe z referatem dr. Lesława Łesyka (KUL) "(Nie)znany Żywot Konstantyna i Heleny w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie”. Posiedzenie rozpocznie się w czwartek 18 stycznia 2018 r. o godzinie 18.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-243.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2018, godz. 09:40 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2018-01-08