Aktualności / Wydarzenia

Wykład prof. Żurka w Interdyscyplinarnym Ośrodku Studiów Polskich w Hajfie

Wykład prof. Żurka w Interdyscyplinarnym Ośrodku Studiów Polskich w HajfieW nowootwartym Interdyscyplinarnym Ośrodku Studiów Polskich w Hajfie odbył się wykład "Polish-Jewish Re-Remembering" prof. Sławomira Jacka Żurka, który przybył do Hajfy na zaproszenie dyrektora Ośrodka prof. Marcosa Silbera i dr Doroty Burdy-Fischer.

 Spotkanie miało charakter promocyjny i dotyczyło ostatniej książki prof. Żurka "Odpamiętywanie polsko-żydowskie" (TN KUL 2021), która obecnie tłumaczona jest na  język angielski i przygotowywana do druku w Academic Studies Press w Bostonie. Pośród zgromadzonej publiczności była m.in. prof. Ela Bauer, dr Lea Ganor oraz studenci zagraniczny odbywający w Hajfie studia z zakresu Jewish Studies.  – Profesor Marcos Silber zna dobrze Lublin. Uczył się języka polskiego na KUL-u w latach osiemdziesiątych. Rozmawialiśmy długo na temat rozwinięcia współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Hajfie i naszym uniwersytetem. Mamy kilka wspólnych pomysłów na przyszłe badania naukowe i wymianę kadr – mówi prof. Sławomir Żurek, który przebywa w Izraelu na dwumiesięcznej wizycie studyjnej.

Prof. Sławomir Jacek Żurek jest Dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i  Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL.