Wykład „Wrogowie Rzymu? Żydzi i chrześcijanie wobec wojny partyjskiej Trajana”

antyk_kwieciea2019 Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim TN KUL, Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej KUL oraz Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej KUL zapraszają na posiedzenie naukowe z referatem dr. Mateusza Byry (UMCS) pt. „Wrogowie Rzymu? Żydzi i chrześcijanie wobec wojny partyjskiej Trajana”. Posiedzenie rozpocznie się w czwartek 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 18.00 w Gmachu Głównym,  sala GG-243.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019, godz. 15:05 - Grzegorz Tutak

Utworzenie: 2019-04-01